יהדות

סוד השבועה: כח הצלחת האדם בחייו

צפה הקב"ה את החולשה והרפיון שעלולים לעלות מהנסיונות והקשיים שיעבור יהודי במשך חייו הן ברוחניות הן בגשמיות, ומפני שכך, 'השביעו אותך' נתנו לך חוזק ותוקף שתוכל לעמוד מול כל מכשול ולעשות את המוטל עליך.

יום פטירת רבינו יונה החסיד

כ"ח מר חשוון יחול יום פטירת רבינו יונה מגירונדי, מגדולי הראשונים ומחבר ספר 'שערי תשובה'. מעט מפרקי חייו, ותפילה נפלאה שחיבר לזכות לתשובה – המסוגלת מאוד לאמרה היום.

הרב זמיר כהן חושף מה הסוד לזיכוי הרבים

במשדר מיוחד לזכרה של רחל אמנו עם הרב יהודה סעדיה בערוץ 2000, עלה לשידור הרב זמיר כהן והשיב על שאלה מעניינת שהפנה אליו הרב סעדיה: מה נותן לרב את הכח לקום כל בוקר למרות הקשיים לזכות את הרבים? צפו בתשובתו של הרב זמיר

חורף 2020: האם מברכים על הגשם?

גשמי הברכה שפקדו את ארץ הקודש מעוררים את הפולמוס בפוסקים האם מברכים על הגשמים היורדים בארץ ישראל? ואם כן, מהי הכמות הראויה לברכה? ומה נוסח הברכה? הנוסח המלא.

חייזרים: האם יש חיים בכוכבים אחרים?

חז"ל דיברו על חיים בכוכבים אחרים, ניוטון ראה בבית המקדש את הדגם של היקום, ויש גם תפילת הדרך לחללית: "שתוליך את חלליתנו לשלום". רבי פנחס אליהו הורביץ: "יש חיים בכוכבים אחרים". תשע עובדות על החלל מנקודת מבט יהודית

מה יעשה מי ששכח לומר ’ברך עלינו’?

כל דיני ופרטי מי ששכח לומר 'ברך עלינו' ('ותן טל ומטר לברכה') ונזכר בתוך התפילה או לאחר שסיימה. ומה הדין למי שמסופק אם שכח? וגם, מה העצה שלא לשכוח? מעובד מספר 'סדר היום בהלכה ובאגדה' ע"פ פסקי מרן הראש"ל הגר"ע יוסף זצ"ל.

דיני ברכת הלבנה: מה עושים כשמעונן?

מאיזה תאריך בחודש אפשר לברך ברכת הלבנה? מה עושים כשמעונן? האם אפשר לברכה בשבת ויו"ט? מתי עדיף הזמנה ביחיד, או עם הציבור לאחר זמנה? ועד מתי זמנה בחודש? מעובד מפסקי מרן הראש"ל הגר"ע יוסף זצ"ל.

ז’ חשוון – התחיל החורף: מתי אומרים "ברך עלינו"?

ז’ חשוון, בעוד שרובנו חשים 'סתיו', על פי חז"ל היום בערב מתחילה עונת ה'חורף'. לאחר שבשמחת תורה התחלנו לומר 'משיב הרוח ומוריד הגשם', היום בערב ז' חשוון מתחילים אף לבקש את הגשם. מה הסיבה שרק עכשיו? והיכן המקום בתפילה לבקש על הגשם? ומה הדין בחוץ לארץ?

<< < ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... > >>