יהדות

האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו מבאר: "ישנה קליפה מתחת לנשמה"

האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו באגרת הדרכה לכל מי שצועד בעולם התשובה, בהסבר על המבנה הפנימי של העולם ושל הנשמה – באגרת הדרכה, מה עושים כשהבן הולך ח"ו בדרך לא טובה ומה יחזירו למוטב, וכיצד חייב הבן יתייחס להוריו שנוהגים בדרך של התרחקות מהקב"ה, חלילה, ואיך ישפיע עליהם טוב.

הרב ארז קדוסי: "מי שמאמין לא יפחד מהבאות"

אחים יקרים ואהובים, בעקבות המצב השורה בארץ עם ישראל חיים בניסים תחת השגחתו של השם יתברך כמו שאמרו חז״ל (אסתר רבה י,יא): ״שה אחד בין שבעים זאבים״, במשך כל דור ודור ״הקב״ה מצילנו מידם״ בזמן הזה צו השעה הגאולה קרבה. כל בת של מלך ובן של מלך מתחזקים בקריאת ספר תהילים ובתפילה למען כלל ישראל

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>