יהדות

שו"ת הלכות אבלות עם שר התורה

מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי דן ופוסק בענייני אבלות. למשל האם עושים ברכת כהנים? ומה דין קידוש לאבל? צפו בגאון רבי חיים קנייבסקי עם תלמידו ומקורבו הגדול הרה"ג אורי טיגר שליט"א

מרן הרב קנייבסקי מאיים? "הם יקבלו גיהינום"

אמירה קשה של מרן הרב קנייבסקי, לדברי הרב מנחם וייס: "אם הם יעזו לפגוע בילדי ישראל בגלל שהאבות שלהם יושבים ולומדים תורה - תורתם אומנתם, הם יקבלו גיהינום ולא תהיה להם מחילה על הדבר הזה. כל התומכים בכך יגיעו לגיהינום."

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>