הדף היומי

דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים נ"ד

שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם: תורה ותשובה וגן עדן וגיהנם וכסא הכבוד ובית המקדש ושמו של משיח. ערוץ 2000 בשיעור היומי של לימוד הדף היומי עם הרב פנחס יוסף אקרב. פסחים נ"ד - א' שבט. צפו

דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים נ"ג

"כל המטיל מלאי לכיס תלמידי חכמים זוכה ויושב בישיבה של מעלה", "אין מברכים על האור אלא במוצאי שבת, הואיל ותחילת ברייתו הוא" ועוד מנהגים ואמרות מרתקים של חז"ל במסגרת הדף היומי. ערוץ 2000 בשיעור היומי של לימוד הדף היומי עם הרב פנחס יוסף אקרב. פסחים נ"ג - כ"ט טבת. צפו

דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים נ’

ערוץ 2000 בשיעור היומי של לימוד הדף היומי עם הרב פנחס יוסף אקרב. פסחים נ' - כ"ו טבת. ברכה על בשורות טובות, עשיית מלאכה בערבי יו"ט, "עולם הפוך ראיתי", "אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו": מתוך הדף היומי. צפו

   1 2 3 > >>