תרומות

אריה ניסן

כל הכתבות של
נמצאו 2857 תוצאות

אדון זר

הלוואת כספים היא עניין שכולנו נזהרים בו, נמנעים ממנו. אך כיצד ניתן לייחס את לקיחת ההלוואה לחוסר ביטחון בהקב"ה? המלווה באמירה "ה' יעזור לי" וכו'. קראו

הסוד לגבי העונש שקורח קיבל

כשאנו מתבוננים במעשים של קורח, לדברי חז"ל מתעוררת תמיהה - הרי הוא היה כופר ונכשל, אך איך נאמר עליו שהיה גם בעל רוח הקודש. שניהם הדברים האלו - סותרים אחד את השני?

שמירת הברית

שמירת הברית היא הדבר שבנ"י התחייב עליו עוד לפני ימים ימימה. רבי שמעון בר יוחאי, הקדוש הנורא, מבאר לנו מדוע פגם הברית הוא דבר חמור ביותר. קִראו

אהבה נצחית של אבא

לאבא שבשמיים יש אהבה נצחית אלינו, אל הבנים שלו. אבל איך עלינו להתנהג בעולם הזה כדי לא למכור את עולם הבא שלנו בחינם?

מעמד הר סיני

מעמד הר סיני עורר פליאה גדולה בעולם כולו, יחד עם זאת הוא הטביע את חותמו בעם ישראל לעולם ועד. איך מה התורה הביאה איתה לעולם שלנו? חוץ מהמצוות שיש לקיים?

יצאתי ממצרים!

במסכת פסחים נאמר: "חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים", שנאמר: "והגדת לבנך". אם כן איך האדם יחווה את ה"סיפור" באופן המלא כשהוא שומע את זה מפיו של אביו?

מצוות ציצית

כולנו מכירים את מצוות ציצית, אשר על כל זכר מעל גיל 13 לקיים מצווה זו. אך האם אנחנו מודעים לחשיבותה של המצווה?

מצוות נטילת ידיים

מדוע גדולה מצוות נטילת ידיים? ומהו טעם המצווה? לפניכם ביאור המצווה - והחשיבות לקיימה יחד עם סיפור קצר הממחיש זאת

יש כאב, ויש כאב

מתוך שיחות הר"ן של רבי נחמן מברסלב אנחנו מבחינים מהו גודל הכאב שעשוי לעטוף את האדם, ואיך ניתן להיפטר ממנו?

מדוע הבורא נסתר מאתנו?

הרב אדם סיני שואל אותנו: מה היה קורה אם היינו בכל עת מרגישים את הבורא? ובנוסף לכך הוא מלמד כיצד נוכל להתקרב אליו ולהרגיש בחמימותו העוטפת