VOD

הסוד לביטול גזרות מה מסתתר בערק שהבבא סאלי פעל לישועותכם