תרומות
`
VOD

קם לתחיה! הייתי מורדם ומונשם 7 חודשים שידור מיוחד עם עדויות מטלטלות לאחר התפרצות נגיף הקורונה