תרומות
`
VOD

הרב יהונתן ענבה והרב מיכאל אוריך: ניצול שואה בראיון סוחף, מספר: "אלו היו המילים האחרונות של אמי ואבי"