תרומות
`
VOD

הרב שלום ארוש - נסיונות האמונה יהיו קשים ורק המחזיק בכל כוחו ישרוד במסר מיוחד לזמן הקרוב