מסר לאולפן

VOD

הרב אלדד שמואלי - סימנים לביאת משיח האם בעוד 10 ימים יוצאים מהסגר - סכנה! בגץ עשוי להכיר בגיור