מסר לאולפן

VOD

(צילום:מוסאיוף)

הרב מאיר אליהו - פרשת וארא - התש"פ