תרומות
`
VOD

הרב צביקה בן דוד - סיפורו של אוהד רוזנפלד - הצונאמי השיאצו המסיבות - והרצון להתנתק מישראל