מסר לאולפן

VOD

(צילום:ברוך שאמר ומבקשי השם)

הרב ברוך רוזנבלום - פרשת תולדות תשפ"א