מסר לאולפן

VOD

(צילום:נהר שלום)

הרב שלמה לוינשטיין - פרשת נח תשפ"א - ועצרת התעוררות למרן ר' עובדיה יוסף זיע'א