מסר לאולפן

VOD

(צילום:מוסאיוף)

הרב מאיר אליהו - בראשית תשפ"א