מסר לאולפן

VOD

הרב אייל עמרמי - אמונה ובטחון - קדושת המחשבה בראש השנה ועד כמה האדם פועל במחשבתו