תרומות
`
VOD
(צילום: אשרי האיש)

הרב יוסף צ. בן פורת - פרשת שופטים - הכנה לחודש אלול