מסר לאולפן

VOD

(צילום:ענפים)

הרב יצחק יוסף (הנכד) - תשעה באב 2020 תש"פ