מסר לאולפן

VOD

הרב רפאל אביטן - סגולה אדירה להנצל מהגל השני של הקורונה!