הפוך על הפוך

ימי חמישי, 22:00

הרב משה בן לולו בתוכנית אקטואליה מעולם היהדות ובהשתתפות המאזינים בכל יום בשעה 22:00

התוכניות האחרונות

05/10/21

הרב משה בן לולו

מבצע עולמי לקראת חג השבועות להצלה גדולה בזכות דוד המלך ע"ה - הרב משה בן לולו שליט"א בתכנית הפוך על הפוך כח אייר התשפ"א

05/09/21

הרב משה בן לולו

לקראת הרכבת הממשלה הכי מסוכנת שקמה במדינת ישראל - הרב משה בן לולו שליט"א בתכנית הפוך על הפוך כז' אייר התשפ"א

05/06/21

הרב משה בן לולו

כיצד ניתן לעזור למעוכבי שידוך? דרך חדשה שנפתחה לרבים - הרב משה בן לולו שליט"א בתכנית הפוך על הפוך כד' אייר התשפ"א

05/04/21

הרב משה בן לולו

כל סטירה או מכה שבאה במדינת ישראל תמיד מסתובבת אל הציבור החרדי - הרב משה בן לולו שליט"א הפוך על הפוך כב' אייר התשפ"א

05/03/21

הרב משה בן לולו

יש מתכנת ויש תוכנה ואין התוכנה יכולה לתכנת את המתכנת - הרב משה בן לולו שליט"א בתכנית הפוך על הפוך כא' אייר התשפ"א

05/02/21

הרב משה בן לולו

האם ניתן להסביר את מה שקרה במירון? הרב משה בן לולו שליט"א בתכנית הפוך על הפוך כ' אייר התשפ"א

04/29/21

הרב משה בן לולו

הימים שאחרי לג' בעומר יהפכו לימים של הסתה נוראית כנגד הציבור החרדי, היו מוכנים!!! - הרב משה בן לולו שליט"א בתכנית הפוך על הפוך יז' אייר התשפ"א

04/28/21

הרב משה בן לולו

החיבור בין הרשבי לדוד המלך על פי הזוהר הקדוש - הרב משה בן לולו שליט"א בתכנית הפוך על הפוך טז' אייר התשפ"א

04/27/21

הרב משה בן לולו

הדבר העיקרי ביום ההילולא של רשב"י הוא גירסת הזוהר - הרב משה בן לולו שליט"א בתכנית הפוך על הפוך טו' אייר התשפ"א

04/26/21

הרב משה בן לולו

ביום זה יום פסח שני ניתן לקבל שפע ללא גבולות - הרב משה בן לולו שליט"א הפוך על הפוך יד' אייר התשפ"א

04/25/21

הרב משה בן לולו

נבואות אחרית הימים מתגשמות מול עינינו ואנו רק צריכים לפקוח את העיניים ולראות - הרב משה בן לולו שליט"א בתכנית הפוך על הפוך יג' אייר התשפ"א

04/22/21

הרב משה בן לולו

השבת שמביאה אותנו לשבוע שו יחולו 2 הילולות גדולות - הרב משה בן לולו שליט"א בתכנית הפוך על הפוך י' אייר התשפ"א

04/21/21

הרב משה בן לולו

העישון - מאין שואבים את הכח להפסיק? מודל נסיוני להפסקה - הרב משה בן לולו שליט"א בתכנית הפוך על הפוך ט אייר התשפ"א

04/20/21

הרב משה בן לולו

פה בארץ חמדת המשוגעים, פעם "חמדת אבות"!!! - הרב משה בן לולו שליט"א בתכנית הפוך על הפוך ח' אייר התשפ"א

04/19/21

הרב משה בן לולו

הדבר שאין שום מענה למקטרג! הדיבור בבית הכנסת חמור מאוד!!! - הרב משה בן לולו שליט"א בתכנית הפוך על הפוך ז' אייר התשפ"א

04/13/21

הרב משה בן לולו

נקודות למחשבה שיתנו לראש לפעול בצורה נקיה יותר - הרב משה בן לולו שליט"א בתכנית הפוך על הפוך א' אייר התשפ"א

04/11/21

הרב משה בן לולו

חזרתם של לומדי התורה לספסל הלימודים ברכה עצומה לעם ישראל - הרב משה בן לולו שליט"א בתכנית הפוך על הפוך כט' ניסן התשפ"א

04/08/21

הרב משה בן לולו

פסח בשואה מהי ערכה של מצווה - הרב משה בן לולו שליט"א בתכנית הפוך על הפוך כו' ניסן התשפ"א

04/07/21

הרב משה בן לולו

יישור ההדורים בנושא כרטיסי המזון עם אנשי מפתח - הרב משה בן לולו שליט"א בתכנית הפוך על הפוך כה' ניסן התשפ"א

04/05/21

הרב משה בן לולו

נסיון בעזרת המאזינים לפתרון בעיות ואי הבנות שהתעוררו עם כרטיסי המזון - הרב משה בן לולו שליט"א בתכנית הפוך על הפוך כג' ניסן התשפ"א

04/04/21

הרב משה בן לולו

האם זה הגיוני לחזור לשגרה לאחר הפסח בקלות? - הרב משה בן לולו שליט"א בתכנית הפוך על הפוך כב' ניסן התשפ"א

03/25/21

הרב משה בן לולו

בצל כל התהפוככות האופפות אותנו צריך לתת את הדעת בעוצה על החג הגדול חג הפסח - הרב משה בן לולו שליט"א בתכנית הפוך על הפוך יב' ניסן התשפ"א

03/24/21

הרב משה בן לולו

יום לאחר הבחירות כשהכל לא ברור אז לאן פנינו מועדות - הרב משה בן לולו שליט"א בתכנית הפוך על הפוך יא' ניסן התשפ"א

03/23/21

הרב משה בן לולו

יום הבחירות י' ניסן התשפ"א יום הדין לעולם התורה במדינת ישראל - הרב משה בן לולו שליט"א בתכנית הפוך על הפוך י' ניסן התשפ"א

03/21/21

הרב משה בן לולו

אנחנו כנראה נרדמנו בעמידה שהתרגלנו להכל על מי מנוחות ושכחנו כי אפשר לקבל מכות כואבות - הרב משה בן לולו שליט"א בתכנית הפוך על הפוך ח' ניסן התשפ"א

03/17/21

הרב משה בן לולו

הבחירות בישראל בעין יהודית - לבחור בין הרע לרע מאוד - הרב משה בן לולו שליט"א בתכנית הפוך על הפוך ד' ניסן התשפ"א

03/16/21

הרב משה בן לולו

שבוע ליום הבחירות, מעט עדכונים בקשר לעולם התורה - הרב משה בן לולו שליט"א בתכנית הפוך על הפוך ג' ניסן התשפ"א

03/15/21

הרב משה בן לולו

איך מתקיימים יחסי הגומלין בין הרבנים והצדיקים לשומעי ליקחיהם ברוח הבחירות הבאות - הרב משה בן לולו בתכנית הפוך על הפוך ב' ניסן התש"א

03/14/21

הרב משה בן לולו

ככל שמתקרבים יותר ליום הבחירות ההסתה מגבירה תאוצה - הרב משה בן לולו שליט"א בתכנית הפוך על הפוך א' ניסן התשפ"א

03/11/21

הרב משה בן לולו

סגולה נפלאה מרבותינו הקדושים ובראשם הבעל שם טוב הקדוש לומר פרק תהילים לפי יום ההולדת ועוד דברים טובים - הרב משה בן לולו שליט"א בתכנית הפוך על הפוך כז' אדר התשפ"א

03/09/21

הרב משה בן לולו

בעקבות ההסתה והקמפיין שלא ללכת להצביע בבחירות, אפילו אם לא מרוצים מצביעים - הרב משה בן לולו שליט"א בתכנית הוך על הפוך כה' אדר התשפ"א

03/08/21

הרב משה בן לולו

בשביל הפוליטיקאים הבחירות יותר חשובות מאשר החגים היהודים - הרב משה בן לולו שליט"א בתכנית הפוך על הפוך כד' אדר התשפ"א

03/07/21

הרב משה בן לולו

לקראת "סגר פסח" - המהלכים המתבצעים היום מראים לנו כי יגזרו עלינו עוד סגר בחג הפסח - הרב משה בן לולו שליט"א בתכנית הפוך על הפוך כג' אדר התשפ"א

03/04/21

הרב משה בן לולו

איך הופכים לנו את כל האמת לייצר אמת חדשה שתתאים לאג'נדה של שונאי ישראל - הרב משה בן לולו שליט"א בתכנית הפוך על הפוך כ' אדר התשפ"א

03/03/21

הרב משה בן לולו

יום המכירה הסינית של עזר מציון הארגון שכולם נעזרים בו וכן האסון שמפיל עלינו הבג"ץ - הרב משה בן לולו שליט"א בתכנית הפוך על הפוך יט' אדר התשפ"א

03/02/21

הרב משה בן לולו

חובת ההצבעה לתורה אם אין כח לתורה אוי לנו ולא תהיה לנו שום זכות להתלונן - הרב משה בן לולו שליט"א בתכנית הפוך על הפוך יח' אדר התשפ"א

03/01/21

הרב משה בן לולו

הלכה היא שעשו שונא ליעקב והערב רב שונא את תורת משה - הרב משה בן לולו שליט"א בתכנית הפוך על הפוך יז' אדר התשפ"א

02/23/21

הרב משה בן לולו

מתקרבים ליום שאפשר בו להכנס למצב של שמחה מושלמת, מהי שמחה? ואיך שמחים? - הרב משה בן לולו שליט"א בתכנית הפוך על הפוך יא' אדר התשפ"א

02/22/21

הרב משה בן לולו

כמו בזמן מרדכי ואסתר גם עלינו מוטל לעשות השתדלות רוחנית כדי לזכות לישועה, כמו כן פרשת ילדי תימן החטופים - הרב משה בן לולו שליט"א בתכנית הפוך על הפוך י' אדר התשפ"א

02/21/21

הרב משה בן לולו

חג הפורים על פי ספר התודעה - הרב משה בן לולו שליט"א בתכנית הפוך על הפוך ט' אדר התשפ"א

0

05/11/21

הרב משה בן לולו

0

רוצים להישאר מעודכנים שעולים קטעים חדשים בנושא?

הירשם לקבלת עדכונים