תרומות
`
ממנה את עצמו לראש מערך הגיור: הרב הראשי עוקף את כהנא
(מימין( הרב דוד לאו ומתן כהנא. (צילום: יוטיוב ערוץ הכנסת/מאת ישיבת מרכז הרב, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50554134)

חדשות

ממנה את עצמו לראש מערך הגיור: הרב הראשי עוקף את כהנא

"נשיא בית הדין ישתמש בעצמו בסמכותו החוקית ויקבל על עצמו את כל החובות והסמכויות במערך הגיור - במשך כל השנים מונה ראש המערך ע"י נשיא בית הדין הגדול, וכך גם נקבע בהחלטות הממשלה"

   
ממנה את עצמו לראש מערך הגיור: הרב הראשי עוקף את כהנא
(מימין( הרב דוד לאו ומתן כהנא. (צילום: יוטיוב ערוץ הכנסת/מאת ישיבת מרכז הרב, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50554134)
אא

במכתב שנשלח הבוקר (רביעי) מלשכת נשיא בית הדין הגדול אל נציב שירות המדינה, מוזכרות החלטות הממשלה שקובעות כי "מערך הגיור במדינת ישראל יפעל על פי ההלכה היהודית ויונחה ע"י נשיא בית הדין הגדול".

עוד מוזכר במכתב כי במשך כל השנים נשיאי בתי הדין לדורותיהם הם שמינו את ראש מערך הגיור, שמופקד על יישום ההנחיות ההלכתיות של נשיא בית הדין במערך הגיור.

לפיכך מודיע ראש לשכת נשיא בית הדין הגדול כי "במצב הנוכחי, בו הופסקה כהונתו של הנציג שמונה ע"י נשיא בית הדין לעמוד בראש המערך, ומנגד האחריות הלכתית הכבדה עודנה מוטלת על כתפי נשיא בית הדין, לא נותרה ברירה לנשיא אלא לעשות בעצמו את התפקיד הזה בהתאם לסמכותו".

"נשיא בית הדין מודיע כי ישתמש בעצמו בסמכותו החוקית ויקבל על עצמו את כל החובות והסמכויות במערך הגיור, כך שלמעשה המינוי של ראש מערך הגיור נעקר מעיקרו. הנשיא מתכון להידרש לכל שאלה קטנה כגדולה, ולעקוב מקרוב על כל הליכי הגיור במערך".

נוסח המכתב המלא:
לכבוד
הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ הי"ו
נציב שירות המדינה

שלום רב,
הנדון: ראש מערך הגיור
 
מבנה מערך הגיור נקבע בשנת 2008 בהחלטת ממשלה (3155) ובה נאמר במפורש כי "הגיור במדינת ישראל הוא על פי ההלכה היהודית ומערך הגיור האמור בהחלטה זו יונחה על ידי הרב הראשי לישראל נשיא בית הדין הגדול". עוד נקבע בהחלטה הנ"ל כי ראש מערך הגיור "יהווה סמכות הלכתית תחת הנחייתו של הרב הראשי".

בהחלטת ממשלה (4213) מיום 26.10.2018 נקבע שוב כי "הסמכות להנחות הלכתית את מערך הגיור הממלכתי תהא מסורה לרב הראשי לישראל המכהן בתפקיד נשיא בית הדין הרבני הגדול". נשיא בית הדין אף עומד בראש ועדת האיתור לבחירת ראש מערך גיור, שהוא נציגו וידו הארוכה ליישום הנחיותיו ההלכתיות במערך הגיור.

במשך כל השנים של פעילות מערך הגיור, נשיאי בתי הדין לדורותיהם הם שבחרו את מי שיעמוד בראש המערך, נשיא בית הדין הגאון הרב בקשי דורון מינה את הרב ישראל רוזן, ויבדלחט"א נשיא בית הדין הגאון הרב שלמה משה עמאר מינה במינוי זמני את הרב יצחק פרץ, נשיא בית הדין הגאון הרב יצחק יוסף מינה במינוי קבוע את הרב יצחק פרץ ונשיא בית הדין הגאון הרב דוד לאו מינה במינוי זמני את הרב משה ולר.

בהתאם לכללי הדיון בבקשות לגיור, תשס"ו-2006, על פיהם פועל מערך הגיור, נשיא בית הדין הגדול הוא האחראי הלכתית על כל הליכי הגיור, וכל הליך גיור נדרש לקבל את אישורו או אישור מי שהסמיך לכך.

במערך הגיור קיימת חלוקה ברורה בין האחריות האדמיניסטרטיבית – עליה מופקד מנהל אגף הגיור, לבין האחריות ההלכתית – על יישומה מופקד ראש המערך. במצב הנוכחי, בו הופסקה כהונתו של הנציג שמונה ע"י נשיא בית הדין לעמוד בראש המערך, ומנגד האחריות הלכתית הכבדה עודנה מוטלת על כתפי נשיא בית הדין, לא נותרה ברירה לנשיא אלא לעשות בעצמו את התפקיד הזה בהתאם לסמכותו.

במידה ויש בכוונתך לאשר מינוי ראש מערך ללא הסכמת נשיא בית הדין הגדול, ולחילופין - ככל והמינוי כבר יצא אל הפועל, למרות כל הנ"ל, נשיא בית הדין מודיע כי ישתמש בעצמו בסמכותו החוקית ויקבל על עצמו את כל החובות והסמכויות במערך הגיור, כך שלמעשה המינוי של ראש מערך הגיור נעקר מעיקרו. הנשיא מתכון להידרש לכל שאלה קטנה כגדולה, ולעקוב מקרוב על כל הליכי הגיור במערך.
    
    בכבוד רב
    רפאל אלטמן 
    ראש לשכת הרב הראשי

עוד כתבות שיעניינו אותך