תרומות
`
דף יומי: הדף היומי לצפייה - תענית י"ט - כ"ז כסלו
תענית י"ט - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת תענית

דף יומי: הדף היומי לצפייה - תענית י"ט - כ"ז כסלו

דף יומי: הדף היומי לצפייה - תענית י"ט - כ"ז כסלו: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי: הדף היומי לצפייה - תענית י"ט - כ"ז כסלו
תענית י"ט - הרב פנחס יוסף אקרב
אא
תענית י"ט - הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:

דף יט עמוד א
* על אלו מתריעין בכל מקום (מפני שהיא מכה מהלכת): על שדפון, ירקון, ארבה, חסיל, חיה רעה, חרב.
* על אלו מתריעין בשבת: על עיר שהקיפוה נכרים או נהר ועל הספינה המיטרפת בים (ולדעת שמעון התימני: אף על הדבר).
* במשנה מובא הסיפור המפורסם על חוני המעגל.
* לא מתריעים על צמחים שנתייבשו.

דף יט עמוד ב
* אם אין להן מים לשתות - מתריעין עליהן מיד (אפילו בקיץ).
* אם לא ירדו מספיק גשמים עבור האילנות - יש מחלוקת תנאים אם מתריעין עליהם גם בשנת שמיטה.
* מיום שחרב בית המקדש נעשו גשמים צימוקין לעולם (שיורדין בקושי).

עוד כתבות שיעניינו אותך