תרומות
`
"גם אם ייפול": התשוקה שמונעת מהכניסה לגיהינום
(צילום: My Photo Buddy/shutterstock)

יהדות

"גם אם ייפול": התשוקה שמונעת מהכניסה לגיהינום

מה מונע ממני? הרב שניר גואטה מביא את דבריו של האדמו"ר מסוכטשוב על ההשתוקקות של אנשים לדברים מסוימים והם נמנעים מהם - ושכרם בעולם הבא על התשוקה הזו

   
"גם אם ייפול": התשוקה שמונעת מהכניסה לגיהינום
(צילום: My Photo Buddy/shutterstock)
אא
(צילום: My Photo Buddy/shutterstock)

הרב שניר גואטה: "אחד מגדולי האדמו"רים אומר דבר המלווה אותי עד היום. קוראים לו האדמו"ר מסוכטשוב - רבי אברהם בורנשטיין. הוא היה אדם קדוש אשר פסק וכתב את הספר "אבני נזר". הרב עובדיה זצוק"ל נהג להביא את דבריו בהערות שלו למטה לא פעם אחת.

הרב הקדוש הזה אמר דבר עצום: "איש יהודי שהתשוקה שלו היא תורה ומצוות, אי אפשר שירד לגיהינום" – כלומר, איש שבוערת בו התשוקה להתקרב אל ה', לתורה ולמצוות, הרב אפילו לא מזכיר מעשים אלא רק על תשוקה, על רצון אמיתי מהלב. הרי אם נחשוב על כך לעומק, מה מונע מאתנו לקום ולעשות? מה מונע ממך אישה יקרה לכסות את הראש? מה מונע מכם לשמור את טהרת המשפחה?

כשאנשים עם תשוקה נופלים הם עצובים וכואב להם, הם רוצים באמת להשתנות ולהתקרב אל בורא עולם. אנשים עם רצון כזה עצום ונשגב, אי אפשר שירדו לגיהינום! וגם אם מגיעים לשם אומר האדמו"ר דבר עצום: "אני ערב להם", כלומר שזכות דבריו תגן עליהם והוא יבוא להצילם

למעשה אומר האדמו"ר שכל מי שבטעות מגיע לגיהינום בכל זאת הרב ערב לו, הוא יעמוד מול בורא עולם בשבילו שימהר איך שהוא נכנס לגיהינום לעוף משם כמו חץ מקשת, במהירות הבזק, כמו שחץ עף מקשת. למה אדם ייצא משם? כי כל החיים הוא רדף אחרי ה' וחיפש את קרבתו וגם בגיהינום הוא יחפש את ה' ויאמרו לו שה' לא נמצא שם אלא בגן עדן לכן מקומו לא שם.

בעולם הבא הכל עובד ע"פ מידה כנגד מידה. כלומר חיפשת את ה'? לך מפה! מקומך לא בגיהינום אלא בגן עדן, היכן שה' נמצא. לרצון אמיתי יש כוח עצום ואדם מסוגל להשיג המון באמצעותו. הזוהר הקדוש אומר שכל הדברים שבעולם לא תלויים, אלא ברצונו של אדם! שנזכה לרצות תמיד את הקב"ה ותורתו ולהתקרב אליו באמת מתוך קדושה וטהרה, אמן כן יהיה רצון.

עוד כתבות שיעניינו אותך