תרומות
`
היום שמסוגל לפעול יותר מצדיק בכיפור: כל הסגולות ל’זאת חנוכה’
הרב ארז קדוסי. (צילום: Carlos Amarillo/shutterstock)

חנוכה

היום שמסוגל לפעול יותר מצדיק בכיפור: כל הסגולות ל’זאת חנוכה’

כל שערי שמיים פתוחים: הרב ארז קדוסי נתן לפנינו את המקבץ של חכמינו מכל הזמנים ודבריהם המיוחדים על היום הנעלה והקדוש 'זאת חנוכה'. אל תחמיצו את היום המיוחד

   
היום שמסוגל לפעול יותר מצדיק בכיפור: כל הסגולות ל’זאת חנוכה’
הרב ארז קדוסי. (צילום: Carlos Amarillo/shutterstock)
אא

מיוחד: "זאת חנוכה" רק תבקשו! זהו יום שבו שערי שמיים פתוחים, שערים של ישועות ונפלאות!

אחים יקרים ואהובים, ביום האחרון של חנוכה ישנו שפע של שמחה ישועה, הלל והודאה על הניסים והנפלאות לכל עם-ישראל 'בימים ההם ובזמן הזה' וביום זה מתקבלות תפילותיהם של עם-ישראל לכל הישועות הן לכלל והן לפרט.

אחיי ורעיי, על כך אומר דוד המלך ע״ה: "בזאת אני בוטח" (תהילים כ"ז פסוק ג'). עלינו להתחזק ביותר באמונה, בביטחון ובתשובה שלמה בבורא עולם, לכל הישועות לקראת הגאולה.
אומרת הגמרא הקדושה: "אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים"(סוטה דף מ"ט ע"ב).

היום השמיני נקרא "זאת חנוכה" על שם סיום פרשת הנשיאים שקוראים בו זאת חנוכת המזבח ביום המשח אותו (במדבר ז פ"ד)

הגה"צ רבי אברהם אלימלך בידרמן שליט"א: מובא בספר 'חסד לאברהם' שיום "זאת חנוכה" מסוגל לעורר את הגאולה השלמה "זאת חנוכת ביום המשח אותו". 'המשח' מלשון משיח בן דוד, לרמז שהוא הזמן המסוגל למהר ולהחיש גאולתנו ביום זה.

הצדיק רבי דוד מדינוב זיע"א: שמע מפי אביו הקדוש בעל ספר ה"בני יששכר", כי מראש חודש אלול ועד חנוכה מאירה ברקיע מעין תבנית של יד הפשוטה לקבל את אותם בעלי תשובה אשר מסיבה כלשהי נדחתה תשובתם בעשרת ימי תשובה, ומתקבלת תשובתם ביום הנעלה "זאת חנוכה".

הצדיק רבי ישראל מרוז'ין זיע"א אמר: ״מה שצדיקים יכולים לפעול אצל השם יתברך, בראש השנה וביום הכיפורים, יכול כל יהודי לפעול ב'זאת חנוכה'.

האדמו"ר הרב יאשיהו פינטו שליט"א: ״לאחר ההדלקה יאמר האיש מול הנרות ביום השמיני להשם יתברך: "כמו שזכיתי שמונה ימים לברך ולהדליק נרות חנוכה, תזכה אותי לבן זכר ולמול אותו ביום השמיני".

כתב ה'בני יששכר': "בחנוכה יש אפשרות לעורר פקודת עקרים, ועקרות ממש כמו בראש השנה. והנה עיקר סגולה זו הינה ביום האחרון. הנקרא "זאת חנוכה"

סגולות מחכמינו ז''ל הקדושים:

אומרת הגמרא הקדושה במסכת בבא קמא דף צ"ב: "כל המבקש רחמים על חברו והוא צריך לאותו דבר הוא נענה תחילה".
ב"זאת חנוכה" להתפלל על כל מי שצריך זיווגים, זרע בר-קיימא ,פרנסה, בריאות וכך נזכה לאהבת חינם כמו שאמר רבי עקיבא זיע"א: ״ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול התורה".

רבי מאיר הורביץ האדמו"ר מדזיקוב זיע"א: "הזמן הטוב ביותר למשוך פרנסה טובה לישראל הוא ביום 'זאת חנוכה'. ביום זה הוא שקול כשפע היורד בשמיני עצרת". ועל כך, ראינו שישנו רמז נפלא בראשי תיבות:
"עמך ישראל צריכים פרנסה עולה בגמטרייה כמניין "נר" (250), להורות שמצוות נרות חנוכה ממשיכה שפע של פרנסה בעולם.

הגאון מלווילנא זיע"א: גודל קדושתו של יום 'זאת חנוכה' הוא כיום הכיפורים.

רבי מאיר אבוחצירא זצוק"ל: ידועה קדושתם ומעלתם של משפחת אבוחצירא זיע"א, הם הפכו לגדולי ישראל בזכות קדושת העיניים והפה כך העיד רבי מאיר זצוק"ל (בנו של הבבא סאלי זיע"א).

עצה נפלאה לקדושת העיניים ביום "זאת חנוכה" להביט על שמונת הנרות במשך חצי שעה לפחות ועל ידי ההסתכלות בנרות הדולקים, כמו שאומר דוד המלך ע״ה בספר התהילים: "רק בעיניך תביט" (פרק צ"א, ח׳).  יחד עם הבקשה מהקב"ה נמחקות כל 'המראות האסורות',ומקבלים עלינו ב-"זאת חנוכה" התחלה חדשה!

לזכות ללמוד את התורה בטהרה ולזכות 'לאור התורה' ועל כך אומר דוד המלך ע״ה בספר התהילים: "גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך".

הרה"ק החת"ם סופר זיע"א: בזכות קיום המצוות: מזוזה, חנוכה, טלית - ראשי תיבות: 'מחט'.
אחיי ורעיי, זה הזמן של כל בן של מלך ובת ישראל לפתוח פתח בעצמו כחודו של מחט, וריבונו של עולם פותח ביום הזה פתח כפתחו של אולם! לקבל על עצמנו לתקן את מידת הכעס, הצניעות, הענווה, שלום הבית בין איש לאשתו ואהבת חינם וכו'.

הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצוק"ל: הקב"ה אומר לעם-ישראל אתם עושים הידור, אני אעשה הידור. אני אגאל אתכם ,אושיע אתכם, בזכות הידור קיום המצווה חנוכיה מהודרת, שמן זית טהור מהודר, שיר, שבחה, הלל וזמרה בחנוכה. כשהקב"ה יהדר מידה כנגד מידה ויעשה לנו ניסים מעל הטבע.

יהי רצון שנזכה לניסים ולנפלאות בימים ההם בזמן הזה ׳בזאת חנוכה׳ ולבניין בית מקדשנו, למנורה הטהורה אמן.

בברכה, הצב"י ארז קדוסי שליט"א.
היום שמסוגל לפעול יותר מצדיק בכיפור: כל הסגולות ל’זאת חנוכה’

היום שמסוגל לפעול יותר מצדיק בכיפור: כל הסגולות ל’זאת חנוכה’

תודה לזמר מידד טסה על השיר הנפלא והמחזק לימים אלו - 'לטובה ולברכה':

הרב ארז קדוסי. (צילום: Carlos Amarillo/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך