תרומות
`
נר הבדלה סגולות: סגולות יין הבדלה
נר הבדלה סגולות: סגולות יין הבדלה. הרב עמנואל מזרחי

סגולות

"ההבדלה מושכת שפע של אור גדול": מקבץ סגולות למוצ"ש

"זכור את יום השבת לקדשו": הרב עמנואל מזרחי מפרט בשידור את כל סדר ההבדלה ואת הסגולות הכי מיוחדות לשעת ההבדלה. צפו בתכניתו "עם סגולה" בימי ב' ב-17:00

   
נר הבדלה סגולות: סגולות יין הבדלה
נר הבדלה סגולות: סגולות יין הבדלה. הרב עמנואל מזרחי
אא

נר הבדלה סגולות: סגולות יין הבדלה:

"זכור את יום השבת לקדשו"- כיצד אדם זוכר את יום השבת? אומר הרמב"ם שדרך הקידוש וגם דרך ההבדלה. מצוות ההבדלה היא מהתורה והיא מיועדת גם לגברים וגם לנשים. ההבדלה מסוגלת למשוך שפע גדול עבור שאר השבוע. כשהבן איש חי היה ילד, הוא התווכח עם אחותו מי יזכה להחזיק את נר ההבדלה. קרא לו אביו (רבי אליהו חיים) ואמר לו שאם יענה לו מדוע חז"ל תיקנו את סדר ההבדלה בצורה של "יבנה" (יין, בשמים, נר, הבדלה) הוא יזכה להחזיק את הנר.

ענה לו הבן איש חי: "אבא אתה לימדת אותי שיהודי צריך לשאוף לעלות מעלה כל הזמן, לכן יין טועמים דרך הפה, בשמים מריחים מהאף שהוא מעל הפה, גבוה יותר. על נר מביטים בעיניים, שהן מעל האף ואת ההבדלה עושים במחשבה". נדהם אביו מהתשובה המופלאה ונתן לו להחזיק את הנר.

ישנן סגולות של לפני ההבדלה וסגולות לאחר ההבדלה. טוב לפתוח את ההבדלה בפסוקים: "אלוקינו ואלוקי אבותינו בסימן טוב ובמזל טוב החל עלינו את ששת ימי המעשה הבאים לקראתנו לשלום חשוכים מכל חטא ופשע" וכו'...  מי שיש לו זמן לומר פסוקים ובקשות אלו זה מבורך.

לאחר מכן ישנה בקשה מיוחדת שמומלץ מאוד לומר, התפילה של רבי לוי יצחק מברדיטשוב שנקרא "סנגורם של ישראל". תפילה זו נמצאת ברוב הסידורים ורבי לוי יצחק בעצמו אמר שמי שיאמר את התפילה 3 פעמים, אין ספק שאם ירצה ה' תהיה לו הצלחה בכל השבוע. התפילה מתחילה במילים: "אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, שמור והצל את עמך ישראל אהוביך מכל רע למען שם תהילתך" וכו'.

כשפותחים את ההבדלה תחילה מוזגים את היין. מומלץ לעשות הבדלה רק עם יין כפי שאומרים חז"ל שמי שעושה הבדלה עם יין יזכה לבנים זכרים היכולים להיות בעלי הוראה. מי שלא יכול לברך על יין יברך על מיץ ענבים טבעי. כשממלאים את הכוס צריך למלא עד הסוף ושיישפך מעט. מדוע? אומרים חז"ל שכל בית שלא נשפך בו יין כמים, אין בו סימן ברכה.

מבחינת הבשמים טוב להשתמש בקינמון וציפורן שברכתם "בורא עצי בשמים". הכי מהודר להשתמש בהדסים לבשמים. אסור להשתמש בבושם רגיל שמשפריצים, אין זה לא מוציא מידי חובה.

לאחר מזיגת היין מדליקים את הנר וטוב שיהיה מונח לידנו שנהנה מאורו.
נר הבדלה סגולות: סגולות יין הבדלה. (צילום: SamPix19/shutterstock)

נר הבדלה סגולות: סגולות יין הבדלה - הרב עמנואל מזרחי

נר הבדלה סגולות: סגולות יין הבדלה. הרב עמנואל מזרחי

עוד כתבות שיעניינו אותך