תרומות
`
נדיר: השבת יוציאו שלושה ספרי תורה
(צילום: ungvar/shutterstock)

לקראת שבת

נדיר: השבת יוציאו שלושה ספרי תורה

מפגש משולש ונדיר של שבת, חנוכה וראש חודש. כל אחד מהם מצריך קריאה בתורה של חובת היום, ר"ח וחנוכה. מה שאומר שיוציאו שלושה ספרי תורה. מה הסדר? למה זה כל כך מיוחד? ומה נוהגים לעשות לכבוד זה? וגם, מהי הפטרת השבת?

   
נדיר: השבת יוציאו שלושה ספרי תורה
(צילום: ungvar/shutterstock)
אא

בכל שבת חנוכה קוראים בתורה מלבד בחובת היום (פרשת השבוע), גם את הקריאה של חג החנוכה. בשבת חנוכה זו יחול מפגש נדיר, כאשר יחול גם כן ראש חודש בשבת, מה שאומר שתתווסף קריאת התורה של ראש חודש. כך שלמעשה יוציאו שלשה ספרי תורה, האחד עבור חובת היום – פרשת השבוע (פרשת מקץ), השני עבור ראש חודש ('וביום השבת', 'ובראשי חדשיכם'), והשלישי עבור קריאת חנוכה ('ביום השישי').

בשבת שמוציאים בה שלשה ספרי תורה, נוהגים לומר בפתיחת ההיכל את תפילת 'מי לא יראך'. כך מובא בספר 'מנהגי בית אל' (ס"ו).

סדר הקריאה הוא כך: בספר הראשון קוראים ששה עולים בפרשת השבוע פרשת מקץ, ולא אומרים קדיש [כיון שעדיין לא גמרו את קריאת חובת היום שהוא ז' קרואים. ולפי זה, אם הוסיפו עוד עולים בספר תורה הראשון ("מוסיפים"), אז העולה האחרון יאמר חצי קדיש]. בספר השני קורא השביעי בפרשת ראש חודש "וביום השבת" "ובראשי חודשיכם" (במדבר כ"ח, ט'-ט"ו), ואומר חצי קדיש. בספר השלישי קורא המפטיר בפרשת הנשיאים "ביום השישי" (במדבר ז', מ"ב-מ"ז), ואומר חצי קדיש.

הפטרת השבת היא מעניין החנוכה - "רני ושמחי" (זכריה ב', י"ד-ד', ז'), אך נהגו להוסיף בסוף ההפטרה פסוק ראשון ופסוק אחרון של הפטרת "כה אמר ה' השמים כסאי" (ישעיה פרק ס"ו), שהיא הפטרת ראש חודש. וכן פסוק ראשון ואחרון של הפטרת "מחר חודש" (שמואל א' פרק כ'), מאחר ויומו השני של ראש חודש חל ביום ראשון.

עוד כתבות שיעניינו אותך