תרומות
`
הרגיל בנר יזכה לבנים תלמידי חכמים. האומנם?!
(צילום: Drazen Zigic/shutterstock)

חנוכה

הרגיל בנר יזכה לבנים תלמידי חכמים. האומנם?!

הבטחת חז"ל כי הרגיל ומהדר בנר חנוכה – יזכה לבנים תלמידי חכמים, מעוררת תמיהה על שום מה ההבטחה לא מתקיימת אצל רבים מהמהדרים.

   
הרגיל בנר יזכה לבנים תלמידי חכמים. האומנם?!
(צילום: Drazen Zigic/shutterstock)
אא

הרגיל בנר יזכה לבנים תלמידי חכמים. האומנם?!

כולנו מכירים את מאמר רבותינו ז"ל בתלמוד (שבת כג:) כי הרגיל בנר זוכה לבנים תלמידי חכמים. אולם במציאות שלפנינו, ניתן לראות הרבה אנשים שמהדרים בהדלקת נרות חנוכה, ובניהם משום מה אינם תלמידי חכמים, אפילו לא בכיוון. למה זה ככה?

תשובה לשאלה זו ניתן ללמוד מתוך דברי 'המאירי' (רבי מנחם בן שלמה המאירי, בן המאה ה13 לספירה) על מסכת שבת שכתב, שהאדם צריך להיות סמוך ובטוח שאין הקב"ה מקפח שכר כל בריה, ומידתו היא לשלם לאדם מדה כנגד מדה. וזאת הסיבה שאמרו חז"ל 'הרגיל בנר חנוכה יהיו לו בנים תלמידי חכמים' שבזכות הדלקת נר חנוכה בדרך חיבוב מצוה זוכה שיהיו לו בנים תלמידי חכמים לקיים את מאמר הכתוב 'נר מצוה ותורה אור'.

מבואר אפוא, כי לא די לאדם שיהיה זהיר בכל פרטי המצווה בהידור, אלא שצריך גם להדליק את הנרות בהתלהבות בדרך של חיבוב המצוה, ובכך בוודאי שבעז"ה יזכה לבנים תלמידי חכמים.

ענין ההתלהבות במצווה מלבד ערכו הסגולי כהבטחת חז"ל, יש בו גם חינוך מופלא לילדים, שעה שהם רואים את הוריהם משקיעים ומהדרים בציווי ה'. ערך זה מחלחל לתודעת הילדים, והם מאמצים הנהגות אלה לעצמם, ובכך זוכים לעלות ולהתעלות בדרך התורה והמצוות.

יזכנו ה' להדליק את הנרות ולעשות את כל מצוותיו, מתוך חיבוב גדול והתלהבות.

עוד כתבות שיעניינו אותך