תרומות
`
"מלאך המוות לא יכול לגעת בו": הסיפור מאחורי אליעזר בן נמרוד
הרב שניר גואטה

יהדות

"מלאך המוות לא יכול לגעת בו": הסיפור מאחורי אליעזר בן נמרוד

הרב שניר גואטה: "מלאך המוות לא יכול לגעת באדם כזה" - הסיפור מאחורי אליעזר הצדיק, השמש של אברהם אבינו, ומדוע זכה אליעזר להיכנסאל גן עדן בעודו בן החיים? צפו בתכניתו "מתחזקים" בימי ה' ב-21:00

   
"מלאך המוות לא יכול לגעת בו": הסיפור מאחורי אליעזר בן נמרוד
הרב שניר גואטה
אא
הרב שניר גואטה

אליעזר עבדו של אברהם אבינו זכה לדבר שאפילו אברהם אבינו לא זכה. אברהם, יצחק ויעקב נפטרו. לעומת זאת אליעזר עבדו של אברהם זכה להיכנס חי אל גן העדן. אומרים שרק עשרה לכל היותר זכו לכך (בגמרא יש מחלוקת לגבי המספר).

מדוע אם כן אליעזר זכה לכך? הוא שימש את אברהם אבינו עשרות שנים עד כדי כך שנהיה דומה לו חיצונית ופנימית. הזקן שלהם היה זהה והם נראו אותו הדבר. אברהם אבינו שלט על יצר הרע ולא נתן לו להכניעו בכלל וגם אליעזר ספג את זה ממנו. חז"ל משבחים את אליעזר בהמון שבחים. יצחק מגיע לגיל 37 ואברהם אבינו קורא לאליעזר, משביע אותו ואומר לו ללכת לחרן ולהביא משם אישה ליצחק בנו. כל חרן עובדי עבודה זרה ומשם אברהם ברח.

אליעזר מקשה ואומר לאברהם שאולי לא תרצה האישה לבוא עימו. עונה לו אברהם כי הוא מנוקה מן השבועה. אבל חז"ל מדקדקים ואומרים כי בתורה כתוב: "אולי לא תאבה (תרצה) האישה לבוא?" כאשר המילה אולי כתובה בלי ו', כלומר "אלי". למעשה רומז אליעזר לאברהם כי בתו הצדיקה (של אליעזר) גדלה אצלו בבית, אם כך מדוע ללכת לארץ של עובדי עבודה זרה אם אפשר לשדך אותה ליצחק?!  

אנחנו מצפים שאברהם יענה לאליעזר השמש שלו, שמשרת אותו כבר שנים - בנועם וברוך. אך כך עונה לו אברהם אבינו: "איך אתה חושב על זה בכלל? הבן שלי זרע ברוך ואתה ארור ואין ארור יכול להידבק בברוך". אדם משרת את אברהם אבינו במשך עשרות שנים ופתאום שומע כזה דבר מעליב וקשה.

במקום להיפגע אליעזר מצדיק את אברהם ומסכים איתו, כי הוא ארור. וכי ילך לחרן לחפש אישה על אף הדרך הארוכה (דרך של 17 יום), ולא די בכך אלא יביא עימו גם עשרה גמלים. אומר הקב"ה לאליעזר: "אם אתה מוכן להיות בכזו שפלות ולשתוק אני איתך".

השפלים והמדוכאים שנמצאים בתחתית ומורידים את הראש בענווה, ה' יורד אליהם. זו הסיבה שבגינה זכה אליעזר להיכנס חי אל גן עדן. אומר החיד"א כי מי שמלא בענווה, מלאך המוות לא יכול לפגוע בו. גם רבי נחמן אומר בליקוטי מוהר"ן שעיקר תשובתו של האדם הוא "ישמע בזיונו יידום וישתוק" - גם בשיא ההשפלה וההעלבה של אדם עליו לשתוק ולא להגיב וזו עיקר התשובה.

עוד כתבות שיעניינו אותך