תרומות
`
החל מהלילה: סגולה לשמירה ’מעולה’ כל השנה
(צילום: Da Antipina/shutterstock)

חנוכה

החל מהלילה: סגולה לשמירה ’מעולה’ כל השנה

תפילה קטנה בכל לילה מלילות חנוכה, יש בכוחה להגן עלינו מכל פגע – כל השנה. מהי התפילה ומתי לאומרה? הרב נתנאל חיים שרון מרחיב

   
החל מהלילה: סגולה לשמירה ’מעולה’ כל השנה
(צילום: Da Antipina/shutterstock)
אא

החל מהלילה: סגולה לשמירה ’מעולה’ כל השנה

רבנו חיים פלאג'י כתב בספרו 'מועד לכל חי' (כז, יג): סגולה לשמירה מעולה לכל השנה, שיאמר בחנוכה כל לילה אחר הדלקת הנרות, שבע פעמים "וִיהִי נֹעַם אֲדֹנָי אֱלֹהֵינוּ עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנָה עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנֵהוּ"

גם רבינו ה'בן איש חי' (שנה ראשונה, פרשת וישב, הלכות חנוכה אות כג) כתב: ויש סגולה לשמירה, לומר כל לילה אחר הדלקת נר חנוכה שבע פעמים "ויהי נועם" וכו', ומזמור "יושב בסתר".

בספר 'חנוכה בציון' (עמ' רנט) לגרב"צ מוצפי שליט"א כתב, שהמנהג הנכון הוא לומר פסוק "ויהי נועם" שבע פעמים, ופרק "יושב בסתר עליון" פעם אחת בכוונה, שטוב מעט בכוונה מהרבות שלרא בכוונה.

בספר ליקוטי מוהרי"ח (עמ' קיב) הביא מסידור רבי שבתי, שמנהג זה הוא על פי דברי התשב"ץ ז"ל (רבי שמעון בן צמח דוראן, חי במאה ה-14, מגדולי הראשונים, מצאצאיו של הרמב"ן, תלמיד הר"ן) שכתב שכהני בית חשמונאי ובניו הלכו למלחמה ואמרו ז' פעמים "ויהי נועם", וב' פעמים פסוק "אורך ימים" וניצחו, ועל כן גם אנו אומרים כן.

לנוחויותכם כאן תוכלו למצוא את נוסח הברכות והתפילות בעת הדלקת נרות חנוכה סדר הדלקת נרות חנוכה: הנוסח המלא

עוד כתבות שיעניינו אותך