תרומות
`
דף יומי: הדף היומי לצפייה - תענית ג' - י"א כסלו
תענית ג' - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת תענית

דף יומי: הדף היומי לצפייה - תענית ג' - י"א כסלו

דף יומי: הדף היומי לצפייה - תענית ג' - י"א כסלו: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי: הדף היומי לצפייה - תענית ג' - י"א כסלו
תענית ג' - הרב פנחס יוסף אקרב
אא
תענית ג' - הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:

דף ג עמוד א
* הגמרא מבררת כדעת מי היא המשנה במסכת סוכה שאמרה ש"ניסוך המים כל ז'".
* עשר נטיעות (לעניין תוספת שביעית) ערבה (למקדש) וניסוך המים (בקרבן תמיד בסוכות) - הלכה למשה מסיני.
* רבי יהושע בן בתירה - לפני שנסמך נקרא "בן בתירא" ולאחר שנסמך נקרא "רבי יהושע".
* "משיב הרוח ומוריד הטל" - לא חייבים להזכיר בתפילה (אפילו בימות הגשמים) לפי שאינן נעצרין (שאלמלא הן אין העולם מתקיים).

דף ג עמוד ב
* כשם שאי אפשר לעולם בלא רוחות, כך אי אפשר לעולם בלא ישראל.
* אפילו אמר "מעביר הרוח ומפריח הטל" אין מחזירין אותו (כי הם לא נעצרים ממילא).
* עבים ורוחות - לא חייבו חכמים להזכיר (משום שממילא לא נעצרים), ואם בא להזכיר מזכיר.
* העבים והרוחות - שניות למטר.
* שלג מועיל להרים פי 5 מהתועלת של מטר לארץ.

עוד כתבות שיעניינו אותך