תרומות
`
כל הסיבות לתת צדקה בחנוכה
(צילום: tastyfood/shutterstock)

חנוכה

כל הסיבות לתת צדקה בחנוכה

הרב נתנאל חיים שרון מביא את כל הטעמים והסגולות למצוות צדקה בחג החנוכה. וגם, היכן יש לעמוד בשעת נתינת הצדקה? מעניין.

   
כל הסיבות לתת צדקה בחנוכה
(צילום: tastyfood/shutterstock)
אא

כל הסיבות לתת צדקה בחנוכה

כתב המגן אברהם (סימן תרע), שנהגו הנערים העניים להרבות בצדקה בימי החנוכה, ולכן נהגו העניים לסובב על הפתחים בימים אלו.

בספרים נאמרו בזה מספר טעמים:

א. היוונים פשטו ידיהם בממונם של ישראל, וכנגד זה אנו משתמשים עם הממון למצווה. (קיצור שולחן ערוך סימן קלט).

ב. נתינת צדקה מקרבת את הגאולה וימי חנוכה הם ימים המסוגלים לגאולה, וכמאמר הנביא בישעיה (א כז) "ושביה בצדקה". (זוהר חלק א דף קעא ע"א).

ג. קבלה בידינו שיעקב אבינו נפטר ביום א' של חג סוכות והתאבלו עליו שבעים יום, ויוצא א"כ שבזמן החנוכה נטמן יעקב במערת המכפלה, ומיד לאחר מכן חלה קללתו על  שבט שמעון "אחלקם ביעקב אפיצם בישראל", ובכלל קללה זו שכל המסובב על הפתחים הוא משבט שמעון, ולזכר זה נהגו העניים להסתובב בחנוכה. (חושבי מחשבות אות ס). ויש בכך סגולה להינצל מאותה קללה, ולהיות מהנותנים ולא מהמקבלים.

ד. בני ישראל שבאותו דור התרשלו גם מעבודת בית המקדש שהיא גמילות חסדים בגופם ובממונם, ונענשו בכך שהיוונים גזרו עליהם ובטלו אותם מהעבודה בבית המקדש, ובנתינת צדקה שהיא גמילות חסדים מתקנים הם את מה שהתרשלו מעבודת בית המקדש. (פרי מגדים סימן תרע).

ה. באותו דור תקנו את חג החנוכה לימי שמחה והלל, ואין שמחה יותר מלפאר לב עניים. (רבבות אפרים ח"א).

כתב החת"ם סופר (דרשות א) שיש ענין שהעני יכנס לביתו של בעל הבית ויעמוד בין הנר למזוזה ושם יקבל את כסף הצדקה, שבכך מקיים את הנאמר בפרשת שמע "בכל לבבך" שזה ביחוד ה' במזוזה, "בכל נפשך" בנר החנוכה, "ובכל מאודך" בנתינה ממונו לעני. ורמז לכך בפסוק "ויהי נעם" שהוא ר"ת נר עני מזוזה.

עוד כתבות שיעניינו אותך