נדהמו לגלות: גדולי ישראל נגד קבורה בקומות
(צילום: Moshe EINHORN/shutterstock)

חדשות

נדהמו לגלות: גדולי ישראל נגד קבורה בקומות

במכתבם כתבו: הרבנים ערכו סיור מקיף ויסודי בחלקות הקבורה החדשות בהר המנוחות, והם נדהמו לגלות שיש כמה סוגי מבנים שכולם נמצאים תחת כותרת אחת הנקראת “קבורה בקומות”

   
נדהמו לגלות: גדולי ישראל נגד קבורה בקומות
(צילום: Moshe EINHORN/shutterstock)
אא

מכתב המתפרסם היום ברחבי ירושלים מבקש למחות בענין פרסומי החברא קדישא שמציעים להיקבר בקומות ומציגים זאת כביכול מדובר בקבורה המותרת על פי ההלכה.

וזה לשון המכתב: בעקבות הפרסומים אודות קבורה בקומות, נתבקשנו ע”י מרנן ורבנן שליט”א לבדוק האם הקבורה בקומות לצורותיה השונות, נעשים בהתאם להוראות שנתנו הרבנים שהתירו קבורה זו. 

 לצורך כך נתבקשו בשליחות מרנן ורבנן כמה רבנים חשובים ומוסמכים בקהילות עיה”ק ירושלים, לבחון את הדברים. הרבנים ערכו סיור מקיף ויסודי בחלקות הקבורה החדשות בהר המנוחות, והם נדהמו לגלות שיש כמה סוגי מבנים שכולם נמצאים תחת כותרת אחת הנקראת “קבורה בקומות”, הרבנים בררו ודנו בזה כמה פעמים ונתגלה להם שיש כמה בנייני קבורה שיש בהם מאות רבות של קברים שהכינו ה’חברא קדישא’, והרבנים שבדקו ועיינו, לא מצאו שום פוסק בכל הדורות שהתיר זאת, גם לא נודע על שום רב בר סמכא בזמנינו שהתיר זאת.

לצערינו גם בפרסומים שהוציאו הח”ק מוצגים כל סוגי הקבורה בקומות כעשויים במקשה אחת, כאשר בחלקם אכן הם נחשבים למקום קבורה אולם מקומות קבורה רבים לא הותרו ע”י שום רב בר סמכא ואינם קבורה כדין. וכל זה הוא מלבד שורת ליקויים ובעיות חמורות הטעונות תיקון שנתגלו באופן וצורת הקבורה גם במקומות שדינם כמקומות קבורה.

כשבאנו לדבר עמם, הם התייחסו לדבר ולשליחותם של מרנן ורבנן בזלזול נורא, ואכמ”ל. באנו בזה בהוראת רבותינו לעורר ולהתריע שמצווה רבה ליידע כל אדם שמחפש מקום קבורה שיבדוק היטב אצל המבינים בנושא זה האם מקום הקבורה שמציעים לו נחשב למקום קבורה כדין.

רבותינו גם הורו לעסקני הציבור לפנות בקריאה נרגשת הפעילו את כל הכוחות שיש לכם לדרוש בדרישה נחרצת שאין רשות להנהלת הח”ק להביא שום נפטר לקבורה בלי שיש אישור מרב מוסמך שמקום הקבורה נעשה כדת וכדין . ולומר להם כי אין להם שום זכות להטעות את הציבור שכאשר הציבור המשתתף בלויות רואים אנשים חרדים שקוברים, והם בטוחים שהכל נעשה כדת וכדין ולא עולה על דעתם לחשוש ששום רב מוסמך לא הכשיר לקבורה את מקום הקבורה. וזו הטעיה , רמיה ומכשול נורא. באנו על החתום בכאב ובצער גדול. הרב שלמה פאליי, הרב משה גורא.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך