תרומות
`
אסון: "אם דוחקים את המשיח יהיו פה הרבה אבידות"
(צילום: Roman Yanushevsky/shutterstock)

יהדות

אסון: "אם דוחקים את המשיח יהיו פה הרבה אבידות"

קבלת פני משיח צדקנו: ביאורו של הרב יוסף ביטון בחלק מן התוכנית שלפנינו עוסק בתרחיש של זירוז קץ הגאולה - והאסונות שיבואו ח"ו בעקבותיה

   
אסון: "אם דוחקים את המשיח יהיו פה הרבה אבידות"
(צילום: Roman Yanushevsky/shutterstock)
אא
(צילום: Roman Yanushevsky/shutterstock)

במעמד הר סיני כתוב "ויחן שם ישראל נגד ההר", אומר רש"י על הפסוק הזה כי איש אחד בלב אחד - מסביר רש"י: "כיוון ששנאו בני את המחלוקת ואהבו את התורה זו העת המתאימה בדיוק למסור להם את התורה". מכאן אנו למדים שכל נושא הגאולה מתחיל ומסתיים באחדות העם. כל החומות, הקליפות ושבירת הכלים נבעו מדבר אחד - פירוד! שכל אחד ניסה להשליט דעתו ולמשוך לכיוון שלו.

המקובלים אומרים כי הדור שלנו זה דור המרובה במחלוקות עוד יותר שבו תהיה "קטגוריה" (מחלוקת) בין חכמים. מדוע? משום שהשטן מנסה להכשיל צעדינו ולהפיל אותנו דווקא בעת שאנו מנסים להגיע לאחדות גמורה, משיח אמור להשכין שלום של ממש בעולם ויצר הרע מנסה לעכב זאת ולכן אנו רואים את כל המחלוקות. "תולה ארץ על בהמה" - ה' יתברך מחזיק ארץ שלמה אפילו על אדם אחד ששומר פיו ולשונו בעת מריבה.

עת המריבה היא שעת רצון גדולה ועל כן אם רואים איש הרב עם רעהו, טוב ללכת לבקש ממנו באותו הרגע ברכה. שבע"ה נזכה לקבל פני משיח במהרה ובזמן הנכון והמתאים, לא לפני הזמן על מנת שלא יהיו הרבה אבידות בעם - שיבוא במהרה וברחמים רבים אמן.

אחים יקרים! בואו נתחזק בענווה ובשמירת הלשון, נלמד איפוק אמיתי מהו, נתחזק באהבת ישראל ואהבת חינם ונעבוד על המידות שנוכל להיות אנשים ערכיים ומוסריים ובכך לתרום את תרומתנו עבור הכלל ואחדות ישראל. חזק וברוך.

עוד כתבות שיעניינו אותך