הגרי"ג אדלשטיין במכתב לבנות הסמינרים נגד מקומות עבודה פסולים
(צילום: באדיבות המצלם)

חדשות

הגרי"ג אדלשטיין: "בזכות זה יזכנו לחיים טובים ומאושרים"

הגרי"ג אדלשטיין במכתב לבנות הסמינרים נגד מקומות עבודה פסולים: "ודאי שיש סכנה של השפעת סביבה לא הגונה, והרי הכל בידי שמים, וכל הנזהר לא יפסיד".

   
הגרי"ג אדלשטיין במכתב לבנות הסמינרים נגד מקומות עבודה פסולים
(צילום: באדיבות המצלם)
אא

הבקור מתפרסם מכתב של מרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין לאלפי בנות הסמינרים והמנהלים. ראש הישיבה מורה שלא להתפתות אחר מקצועות שאינן תואמות לבת חרדית.

במכתב המתפרסם הבוקר ביומון החרדי "יתד נאמן", תחת הכותרת "כה תאמר לבית יעקב", נכתב "דורנו התברך בנשים צדקניות שבנוסף לניהול ביתם על כל המשתמע מכך, הן לוקחות על עצמן גם כן את עול הפרנסה כדי שבעליהן יוכלו לשבת באהלה של תורה, ואשרינו שזכינו לכך, יחד עם זאת יש לשמור שלא להעמידן בנסיונות במקומות עבודה שאינם מתאימים לאשה החרדית, וצריך לכך תשומת לב מרובה. נתבקשתי להביא לידיעת הציבור את מה ששמעתי מרבנו מרן ראש הישיבה שליט"א בענינים אלו, כדלהלן":

"א. על הנהלות הסמינרים וההורים לבדוק בשעת בחירת המקצוע המתאים, לא רק את הכישורים של התלמידה אלא יש לקחת בחשבון מראש את האפשרות של מקום עבודה ראוי במקצוע המסויים, והאם אופיה של הבת מתאים לעסוק במקצוע זה או לשהות בסביבת העבודה מבלי שזה יפגע בה מבחינה רוחנית".

"ב. ישנם גופים רשמיים כמשרד הבטחון וכד' שמעוניינים לקבל עובדות חרדיות ומציעים הצעות מפתות, ויש לדעת שאין זה מן הצניעות הראויה לבנות ישראל לעבוד ולהשתייך לגופים אלו, ומאבדים בכך את השמירה הראויה".

"ג. באופן כללי יש לחזור ולשנן שכל ענייני הפרנסה תלויים במי שאמר והיה העולם והכל נגזר בר"ה, ואנו אין לנו אלא להשתדל באופן הראוי, ואין להסתכל רק על גובה המשכורת המוצעת, אלא יש לשים לב תמיד הן בעת הלימודים והן לאחר מכן בעבודה, שלא לאבד את היסודות הנדרשים לחינוך ולעיצוב דמות התלמידה והאשה כאמא יהודיה המגדלת את בניה לתורה ויר"ש".

"ד. כמו"כ יש לשים לב בזמן הלימודים בסמינר שלא להכביד על התלמידות בלימוד מקצוע על חשבון לימודי חינוך ויהדות הנחוצים כ"כ לבנייתן הרוחנית, ולהחדיר בלב התלמידות את יסודות האמונה והבטחון, שכשפועלים נכון יש סייעתא דשמיא", נכתב במכתב.

מרן ראש הישיבה, הגרי"ג אדלשטיין הוסיף בכתב ידו "ודאי שיש סכנה של השפעת סביבה לא הגונה, והרי הכל בידי שמים, וכל הנזהר לא יפסיד, ובזכות זה יזכנו לחיים טובים ומאושרים".

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך