בית דין צדק בקריאה לציבור: "אמצע חודש כסלו ועדיין אין גשם"
(צילום: leshiy985/shutterstock)

חדשות

בית דין צדק בקריאה לציבור: "אמצע חודש כסלו ועדיין אין גשם"

בית דין ’מחזיקי הדת’ קורא לקיים תעניות בעקבות עצירת הגשמים. הדיינים כותבים במכתבם: "מחובתנו לפשפש ולמשמש במעשינו, ולהיטיב דרכנו ולזעוק ולהתריע ולשפוך שיח לפני אבינו שבשמים שיחוס וירחם עלינו"

   
בית דין צדק בקריאה לציבור: "אמצע חודש כסלו ועדיין אין גשם"
(צילום: leshiy985/shutterstock)
אא

בית דין צדק קהל מחזיקי הדת בארץ ישראל של חסידות בעלזא יצא הבוקר (שני) בקריאה לקיים תעניות ציבור ותפילות בשל עצירת הגשמים.

בפתח מכתבם כותבים הדיינים: "הגיע אמצע חודש כסלו ועדיין לא נענינו בגשמי ברכה רצון ונדבה".

"על כן מחובתנו לפשפש ולמשמש במעשינו, ולהיטיב דרכנו ולזעוק ולהתריע ולשפוך שיח לפני אבינו שבשמים שיחוס וירחם עלינו לחונן אותנו בטל ומטר לברכה על כן מהראוי שכל אחד ואחד יוסיף בתפלת הלחש בברכת שומע תפלה את התפלה שתקנו חז"ל להוסיף בברכה זו בתעניות צבור, כמובא בטור או"ח סימן תקע"ט כנדפס בסדורים:

ועננו בורא עולם וכו' והשי"ת יקבל תפלותינו ברחמים וברצון, וירווה את אדמת ארון הקודש בטל ומטר לברכה, וישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, וישפיע שפע רב ופרנסה בהרהבה לעמו ישראל בכלל ובפרט, שיוכלו לעסוק בתורה בלא שום מניעות ומכשולות, ולעבוד את השי"ת כראוי, ולגדל דורות ישרים מבורכים בדרך התורה והיראה, ושלא יוכלו שונאי התורה והדת לשלוט בנו להפיק את זממם הרע ח"ן, וישלח לנו משיח צדקנו לגאלנו גאילת עולם במהרה בימינו אמן

הכוח בצפיה לרחמי שמים, י"א כסלו שנת השמיטה תשפ"ב לפ"ק פעיה"ק ירושלים תובב"א

הביד"צ דקהל מחזיקי הדת בארץ ישראל

נאם: חיים צבי שפירא, ראב"ד נאם: מאיר צבי ברנד נאם: חיים פסח הורביץ נאס; חיים דוד שובקס נאם: שמאי קהת הכהן גרוס נאם: יעקב גרינוולד נאם; אברהם צבי דירנפלד

בית דין צדק בקריאה לציבור: ''אמצע חודש כסלו ועדיין אין גשם''

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך