דף יומי: הדף היומי לצפייה - ראש השנה כ"ח - ב' כסלו
ראש השנה כ"ח - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת ראש השנה

דף יומי: הדף היומי לצפייה - ראש השנה כ"ח - ב' כסלו

דף יומי: הדף היומי לצפייה - ראש השנה כ"ח - ב' כסלו: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי: הדף היומי לצפייה - ראש השנה כ"ח - ב' כסלו
ראש השנה כ"ח - הרב פנחס יוסף אקרב
אא
ראש השנה כ"ח - הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:
דף כח עמוד א
* שמע מקצת תקיעה קודם שיעלה עמוד השחר ומקצת תקיעה לאחר שיעלה עמוד השחר - לא יצא.
* תקע בתוך הבור, ועלה מן הבור והמשיך לתקוע - יצא.
* לדעת רבא (למסקנה): אם תקע בשופר של עולה או שלמים - יצא (כי "מצות לאו ליהנות ניתנו").
* בשופר של עבודה זרה - לא יתקע ואם תקע יצא, בשופר של עיר הנידחת - לא יתקע ואם תקע לא יצא.
* המודר הנאה מחברו - מותר לתקוע לו תקיעה של מצוה, המודר הנאה משופר - מותר לתקוע בו תקיעה של מצוה.
* התוקע לשיר - יצא.

דף כח עמוד ב
* לדעת רבה: מצוות לא צריכות כוונה.
* לדעת רבה: איסור בל תוסיף הוא רק בזמן המיועד למצוה עצמה.
* לדעת רבא: כדי לעבור על בל תוסיף אחרי זמן המצוה יש צורך בכוונה.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך