תרומות
`
סגולה להיפקד בבנים: סגולות להיפקד בבן זכר
סגולה להיפקד בבנים: סגולות להיפקד בבן זכר. (צילום: Jonas Torres/shutterstock)

סגולות

להיפקד בבן זכר: מקבץ סגולות לזרע של קיימא

הרב ראובן גולן במקבץ סגולות חזקות כדי להיפקד בהריון, "שמעתי אותה ממורי הרב יעקב אדלשטיין", צפו בתכניתו "סגולת זרע שמשון" בימי א' ב-17:00

   
סגולה להיפקד בבנים: סגולות להיפקד בבן זכר
סגולה להיפקד בבנים: סגולות להיפקד בבן זכר. (צילום: Jonas Torres/shutterstock)
אא

סגולה להיפקד בבנים: סגולות להיפקד בבן זכר:
מצוות שילוח הקן - היא בעצם מצווה המבהירה איך צריך לנהוג כאשר נתקלים בקן כלשהו של ציפור. כאשר אדם רוצה להוציא את הביצים מן הקן ולקחת את הגוזלים, הוא חייב למעשה לשלח ראשית את האם. לפני מצוות שילוח הקן חובה להתייעץ עם רב ואין לעשותה על דעת עצמנו, מכיוון שיש הסברים ופרטים מדויקים כיצד לבצע את המצווה באופן הנכון ביותר. אם לאדם לא מזדמן זרע של קיימא, טוב יעשה אם ילמד את הלכות שילוח הקן לעומקן ובכך בע"ה יזכה להיפקד.

הדבר השני הוא הקפדה בכבוד השבת, לא לחכות לרגע האחרון בכדי להכניס את השבת, להשתדל אפילו להכניסה קצת לפני הזמן בנחת וברוגע ובנוסף לא למהר להוציאה, לקחת את הזמן וליהנות מהשלווה והאור הגדול של שבת המלכה. כבוד השבת זו סגולה נפלאה להיפקד בזרע של קיימא.

מובאת עוד סגולה והיא ללמוד פוסקים, פוסקי הלכה. מי שיודע כיצד ללמוד פוסקים, טוב יעשה אם יישב וילמד זאת ומי שאינו יודע ישלם מכספו לאדם היודע ומבין כיצד ללמוד פוסקי הלכה או יתרום עבור הוצאת ספר הלכה.

סגולה נוספת ששמעתי ממורי ורבי הגאון רבי יעקב אדלשטיין שאמר שמצווה לעמוד בזמן ברכת כהנים, להרהר בלבו ולכוון להיפקד בע"ה בזרע של קיימא.

עוד סגולה היא מצוות הכנסת אורחים כמו אברהם אבינו שקיים את המצווה, וזכה בזכות כך להיפקד. הכנסת אורחים לא הכוונה להזמין משפחה או חברים לארוחה, זה גם טוב אבל לא מספיק. הכוונה היא כמו פעם שאנשים זרים היו מזדמנים לעיירה ולא היה להם היכן להיות אז היו מתארחים אצל אנשים הזרים להם. בימינו ניתן להקביל זאת לאירוח בשבת חתן למשל, או אירוח של אדם שנקלע לאזורך ואין לו היכן לשהות.

סגולה נוספת היא למצוא דרך עד כמה שניתן לעזור לשבויים. לצערנו יש מקרים של בנות שהתחתנו עם גוים והתבוללו ונמצאים שם בנים ובנות יהודים עדיין - את אותם הילדים צריך להשתדל לפדות ולעזור להם וזו סגולה חזקה להיפקד. כשם שאתה תעזור בפדיון שבויים, כך ה' יתברך יחזיר לך ויפדה אותך מצרה.

דבר נוסף הוא לגור בארץ ישראל. יש לא מעט משפחות שעקרו מישראל למקומות בעולם בכדי להתפרנס, לחיות חיים נוחים יותר, חיי קהילה וכו'... מאוד קשה לקום ולעזוב אחרי שרגילים אבל דווקא מהמקום של הקושי לקום ולהעז. "לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך" - דווקא הקושי הזה של לעזוב את הכל, את ארצך ואת המוכר לך ולבוא אל ארץ הקודש, תזכה אותם שזכות א"י תעמוד להם להיפקד. שתזכו כולם להיפקד במהרה.
להיפקד בבן זכר: מקבץ סגולות לזרע של קיימא

סגולה להיפקד בבנים: סגולות להיפקד בבן זכר - צפו ברב ראובן גולן:

סגולה להיפקד בבנים: סגולות להיפקד בבן זכר. (צילום: Jonas Torres/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך