תרומות
`
למה מניחים תפילין? איפה כתוב בתורה להניח תפילין?
למה מניחים תפילין? איפה כתוב בתורה להניח תפילין? (צילום: EAZN/shutterstock)

הלכות תפילין

למה מניחים תפילין? איפה כתוב בתורה להניח תפילין?

מדוע נהוג להניח תפילין? ואיפה מצוות התפילין מוזכרת בתורה?

   
למה מניחים תפילין? איפה כתוב בתורה להניח תפילין?
למה מניחים תפילין? איפה כתוב בתורה להניח תפילין? (צילום: EAZN/shutterstock)
אא

למה מניחים תפילין? איפה כתוב בתורה להניח תפילין?
טעם שכל יהודי חייב להניח תפילין - משום שנאמר בתורה "וְהָיָה לְךָ לְאוֹת עַל יָדְךָ וּלְזִכָּרוֹן בֵּין עֵינֶיךָ לְמַעַן תִּהְיֶה תּוֹרַת יְהוָה בְּפִיךָ כִּי בְּיָד חֲזָקָה הוֹצִאֲךָ יְהֹוָה מִמִּצְרָיִם. וְשָׁמַרְתָּ אֶת הַחֻקָּה הַזֹּאת לְמוֹעֲדָהּ מִיָּמִים יָמִימָה (שמות יג, ט-י). וְהָיָה לְאוֹת עַל יָדְכָה וּלְטוֹטָפֹת בֵּין עֵינֶיךָ כִּי בְּחֹזֶק יָד הוֹצִיאָנוּ יְהוָה מִמִּצְרָיִם (שמות יג, טז). וּקְשַׁרְתָּם לְאוֹת עַל יָדֶךָ וְהָיוּ לְטֹטָפֹת בֵּין עֵינֶיךָ (דברים ו, ח).
וְשַׂמְתֶּם אֶת דְּבָרַי אֵלֶּה עַל לְבַבְכֶם וְעַל נַפְשְׁכֶם וּקְשַׁרְתֶּם אֹתָם לְאוֹת עַל יֶדְכֶם וְהָיוּ לְטוֹטָפֹת בֵּין עֵינֵיכֶם (דברים יא, יח).

וכתב בספר החינוך (פירוש על המצוות), מצוה תכ"ב, על ארבע הפרשיות שנמצאות בתוך התפילין: "והעניין בארבע פרשיות אלו יותר מבשאר פרשיותיה של תורה, לפי שיש באלו קבלת עול מלכות שמיים ואחדות השם, ועניין יציאת מצרים שהיא מכריחה אמונת חידוש העולם והשגחת האל בתחתונים. ואלו הן יסודות דת יהודית, ולכן נצטווינו להניח יסודות אלו כל היום בין עינינו ועל לוח ליבנו, כי שני אלה האיברים אמרו חכמי הטבע שהן משכן השכל. ובהניחנו עליהם דברים אלה לזיכרון, נתחזק בהם ונוסיף זכר בדרכי השם יתברך ונזכה לחיי עד.

ואמרו במדרש שוחר טוב (מזמור א): "אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא רצוננו לקיים את כל התורה כולה אבל אין אנו יכולים, אמר להם הקדוש ברוך הוא, הניחו תפילין ואני מעלה עליכם כאילו קיימתם כל התורה כולה, כמו שכתוב "למען תהיה תורת השם בפיך" (שמות יג ט).

וכתב הסמ"ג (מצוה ג) שיש שלוש מצוות שהן אות ועדות, והן: מילה, שבת ותפילין, שנכתב בשלושתן המילה "אות" והכוונה שהן עדות לישראל שהם עבדים להקדוש ברוך הוא ו"על פי  שני עדים יקום דבר". ועל כן כל אחד מישראל אינו יהודי שלם אלא אם כן יש לו שני עדים שהוא יהודי. לכן בימות החול אנו מניחים תפילין ושני העדים הם המילה והתפילין.

ובשבת ויום טוב שהם עצמם נקראים אות, פטורים מלהניח תפילין. כבר תפילין נקראים פאר שנאמר פארך חבוש עליך ועליהם נאמר: "וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך", ודרשו רבותינו שאלו תפילין שבראש (מסכת מגילה דף טז)
ובמסכת ברכות (יד): אמרו רבותינו שכל הקורא קריאת שמע בלא תפילין, הרי הוא כאילו מעיד עדות שקר בעצמו חס ושלום. ופרשו בתוספות כיוון שהוא אומר "וקשרתם לאות" ואינו קושר נראה כשקר.

ובמסכת ראש השנה (דף יז.) נאמר, שכל מי שלא מניח תפילין הוא בכלל פושעי ישראל בגופן.

וכל מי שזהיר בהנחת תפילין, מאריך ימיו בעולם הזה שנאמר "השם עליהם יחיו" (ישעיה לח, טז), ומובטח לו שהוא בן העולם הבא, ואין אש של גיהנום שולטת בו, וכל עוונותיו נמחלים לו (טור לז בשם שימושא רבא, שו"ע לז ומשנה ברורה, ילקוט יוסף הלכות תפילין ועוד).
למה מניחים תפילין? איפה כתוב בתורה להניח תפילין? (צילום: Poleznova/shutterstock)

למה מניחים תפילין? איפה כתוב בתורה להניח תפילין? הרב חגי צדוק

למה מניחים תפילין? איפה כתוב בתורה להניח תפילין? (צילום: EAZN/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך