תרומות
`
האם מותר לשחק סנוקר בשבת? סנוקר בשבת
האם מותר לשחק סנוקר בשבת? סנוקר בשבת (צילום: Lee Charlie/shutterstock)

הלכות שבת

האם מותר לשחק סנוקר בשבת?

האם מותר לשחק סנוקר בשבת? סנוקר דינו ככדור - האם ניתן לשחק בו? הרב עזרא שקלים משיב

   
האם מותר לשחק סנוקר בשבת? סנוקר בשבת
האם מותר לשחק סנוקר בשבת? סנוקר בשבת (צילום: Lee Charlie/shutterstock)
אא

האם מותר לשחק סנוקר בשבת?

תשובה:

לגבי משחק סנוקר בשבת - מעיקר הדין אין במשחק זה דין של מוקצה שהרי הוא מלכתחילה נוצר לשם משחק.

אומנם לגדולים שי להימנע מלשחק במשחק זה בשבת משום שזהו משחק בכדור, והרי פסק מרן בשולחן ערוך סימן שח סעיף מה, שכדור נחשב מוקצה משום שאין עליו תורת כלי ובבית יוסף כתב טעם נוסף משום שיש בזה הרבה ביטול תורה.

והרמ"א בהגה כתב שיוצאי אשכנז נהגו להקל לשחק בכדור בשבת, ובלבד שלא ישחקו בו על גבי קרקע כדי שלא יבואו לידי השוואת גומות של העפר אלה ישחקו דווקא על גבי קרקע מרוצפת (או על גבי שולחן).

ובספר שו"ת שבט הלוי, וכן בספר שלמי יהודה בשם הרב אלישיב זצ"ל כתבו, שכדורים שלנו שמייצרים אותם למשחק מעיקרא אינם מוקצים, גם לפי דעת מרן שולחן ערוך, מכיוון שהם מיוצרים לשם משחק ויש עליהם שם של כלי. 

מכל מקום פסק בספר חזון עובדיה למרן הגרע"י יוסף, שבת חלק ג שמאחר ומרן שולחן ערוך פסק לאסור גם מצד שיש בזה חשש גדול לביטול תורה על כן לגדולים אין לשחק בכדור, אבל יש להתיר לקטנים על גבי קרקע מרוצפת בלבד, או על שולחן וכמו שפסק הרמ"א ליוצאי אשכנז.

בברכה, הרב עזרא שקלים. 
האם מותר לשחק סנוקר בשבת? סנוקר בשבת (צילום: By Parilov/shutterstock)

צפו בתשובתו של הרב עזרא שקלים - האם מותר לשחק בכדור בשבת? (דין הסנוקר והכדור- זהים)

האם מותר לשחק סנוקר בשבת? סנוקר בשבת (צילום: Lee Charlie/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך