תרומות
`
האם מותר לשחק רמי בשבת?
האם מותר לשחק רמי בשבת? רמי בשבת (צילום: Tony ton/shutterstock)

הלכות שבת

האם מותר לשחק רמי בשבת?

לשחק רמי בשבת: רמי הוא משחק ידוע ומוכר מזה שנים רבות, אך האם מותר לשחק בו ביום השבת? הרב עזרא שקלים עונה

   
האם מותר לשחק רמי בשבת?
האם מותר לשחק רמי בשבת? רמי בשבת (צילום: Tony ton/shutterstock)
אא

האם מותר לשחק רמי בשבת?

תשובה:

לגבי משחק רמי בשבת: כיוון שמדובר בקוביות שמייצרים אותם מלכתחילה לשם המשחק, הרי שיש שם כלי ואינן נחשבות כמוקצה, ומותר לטלטלן.

ולגבי עצם המשחק עצמו, מותר, כיוון שאין בכך שום מלאכה דאורייתא או דרבנן וגם כאשר מחברים קובייה ליד קובייה - לא נחשב כמלאכה של כותב או מוחק ועל כן מות.

מכל מקום לגדולים ראוי להימנע מלשחק משחק זה כגון כאלו, כיוון שבספר חזון עובדיה (שבת חלק גימל עמוד לב, לג) האריך הרבה בעניין של איסור במשחקים שנמשכים אחריהם וגורמים לביטול תורה בשבת, והרי לא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל אלא כדי שיעסקו בהם בתורה, ועל כן על פי דברי החזון עובדיה שראוי להימנע מלשחק משחק כזה, כמו משחק השחמט ודומינו. במקרה הצורך, ניתן יהיה להקל לקטנים שעדיין לא הגיעו למצוות.
האם מותר לשחק רמי בשבת?(צילום: MarbellaStudio/shutterstock)

צפו ברב עזרא שקלים בנוגע למשחק הרמי בשבת:

האם מותר לשחק רמי בשבת? רמי בשבת (צילום: Tony ton/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך