דף יומי: הדף היומי לצפייה - ראש השנה ב’ - ה’ חשוון: הרב אקרב
ראש השנה ב’ - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת ראש השנה

דף יומי: הדף היומי לצפייה - ראש השנה ב’ - ה’ חשוון: הרב אקרב

דף יומי: הדף היומי לצפייה - ראש השנה ב’ - ה’ חשוון: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי: הדף היומי לצפייה - ראש השנה ב’ - ה’ חשוון: הרב אקרב
ראש השנה ב’ - הרב פנחס יוסף אקרב
אא
ראש השנה ב’ - הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:

דף ב עמוד א
* מסכת ראש השנה עוסקת בדיני קידוש החודש (בשני הפרקים הראשונים) ובהלכות תקיעת שופר ותפילה בראש השנה (בשני הפרקים האחרונים).
* ארבעה ראשי שנים הם: א' ניסן - למלכים ולרגלים, א' אלול - למעשר בהמה (לדעת רבי אלעזר ורבי שמעון: א' תשרי), א' תשרי - לשנים ולשמיטין וליובלות לנטיעה ולירקות, א' שבט (לדעת בית שמאי) / ט"ו שבט (לדעת בית הלל) - לאילן.
* הטעם שנקבע יום מיוחד למניין המלכים הוא כדי להבחין איזה שטר חוב מוקדם להלוואה ואיזה מאוחר.
* שטרי חוב המוקדמים - פסולים, והמאוחרים - כשרים.

דף ב עמוד ב
* המועד הקובע את מניין שנות המלך (לעניין שנות המלכים המצוינות בשטרות) הוא המועד בו החל המלך למלוך בפועל, ולא המועד בו תכננו וקבעו להמליכו.
* בשנה בה מת המלך הקודם והתמנה מלך חדש - ניתן לכתוב בשטר את מניין שנות המלך המת או שנה ראשונה למלך החדש.
* יום אחד בשנה חשוב שנה - ודין זה הוא גם בסוף שנה וגם בתחילת שנה.
* רבי יוחנן למד שאין מונים למלכים אלא מניסן מכך שיש היקש בפסוק (בספר מלכים) בין מלכות שלמה ליציאת מצרים (ולומדים מכך ש"מה יציאת מצרים מניסן אף מלכות שלמה מניסן").

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך