דף יומי: הדף היומי לצפייה - ביצה מ' - ד' חשוון: הרב אקרב
ביצה מ' - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת ביצה

דף יומי: הדף היומי לצפייה - ביצה מ' - ד' חשוון: הרב אקרב

דף יומי: הדף היומי לצפייה - ביצה מ' - ד' חשוון: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי: הדף היומי לצפייה - ביצה מ' - ד' חשוון: הרב אקרב
ביצה מ' - הרב פנחס יוסף אקרב
אא
ביצה מ' - הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:

דף מ עמוד א
* המפקיד פירות אצל חברו - רב ושמואל נחלקו האם התחום של הפירות הוא כרגלי מי שהפקידו אצלו או כרגלי המפקיד.
* המפקיד פירות אצל חברו ויחד לו חברו קרן זוית - לדעת כולם התחום של הפירות הוא כרגלי המפקיד.
* רב הונא היה תלמיד של רב.
* בשר שנתעלם מן העין - אסור. (רש"י)
* המשנה השמיעה לנו בדרך אגב שמומלץ להשקות את הבהמה לפני השחיטה כדי שיהיה נוח להפשיט ממנה את העור.
* ת"ק ורבי נחלקו (בברייתא) מה הם ה"מדבריות" (שאסור לשחוט ביום טוב, משום מוקצה) ומה הם ה"בייתות" (שמותר לשחוט ביום טוב). 

דף מ עמוד ב
* הגמרא מעלה שתי אפשרויות - או שרבי סובר שאין מוקצה חוץ מגרוגרות וצימוקים בלבד (כרבי שמעון), או שסובר שיש מוקצה.
* הגמרא מעלה שלוש אפשרויות ליישוב הסתירה בדעת רבי בין דבריו בברייתא (שיש מוקצה) לבין דבריו לבנו (שאין מוקצה חוץ מגרוגרות וצימוקים).

הדרן עלך מסכת ביצה!

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך