האם מותר לשחק בלגו בשבת? לגו בשבת
האם מותר לשחק בלגו בשבת? לגו בשבת (צילום: goodmoments/shutterstock)

הלכות שבת

האם מותר לשחק בלגו בשבת?

לגו בשבת: בנייה, הרכבה ופירוק - האם מותר לשחק בו? הרב עזרא שקלים ראש הכולל 'השלום' בת"א עונה

   
האם מותר לשחק בלגו בשבת? לגו בשבת
האם מותר לשחק בלגו בשבת? לגו בשבת (צילום: goodmoments/shutterstock)
אא
האם מותר לשחק בלגו בשבת? לגו בשבת (צילום: goodmoments/shutterstock)

האם מותר לשחק בלגו בשבת?

תשובה:

לגבי משחק לגו (אבני פלא) בשבת ההלכה שמותר לתת לילדים קטנים שלא הגיעו למצוות, לשחק במשחק זה ואף-על-פי שחוזרים ומפרקים ובונים מחדש בשבת, נפסק בשולחן ערוך סימן שיג שאין בניין וסתירה בכלים, כיוון שעומדים לפירוק והרכבה בכל שעה וזהו בניין וסתירה זמנית.

נפסק בספר שמירת שבת כהלכתה פרק טו  בשם הרב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, וכן נפסק להלכה בספר יחווה דעת חלק ב סימן נה וכן בספר חזון עובדיה חלק ג, אלא שכתב להתיר דווקא לילדים קטנים ולא לגדולים משום שיש בזה חשש לביטול תורה בשבת ומכל מקום אין לאבנים הללו (לגו) דין מוקצה ומותר לטלטלם.

בברכה,
הרב עזרא שקלים ראש כולל השלום ודיין בבית הדין 'למען אחי' בתל אביב
האם מותר לשחק בלגו בשבת? לגו בשבת (צילום: Yavdat/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך