ראש חודש חשוון 2021 תשפ"ב: סגולת החודש
(צילום: Jose HERNANDEZ Camera 51/shutterstock)

מזלות וחודשים

ראש חודש חשוון 2021 תשפ"ב: סגולת החודש

מהו שמו המקורי של החודש במקורותינו? למה נקרא שמו חשון? ועל שום מה הוסיפו לו תואר 'מר'? ואיך הוא נקרא בחסידות? הרב נתנאל חיים שרון מסביר ומרחיב בסגולת החודש.

   
ראש חודש חשוון 2021 תשפ"ב: סגולת החודש
(צילום: Jose HERNANDEZ Camera 51/shutterstock)
אא

חודש חשוון הוא החודש השני בשנה, והשמיני למנין החודשים שמתחיל מניסן.

שמו המקורי של החודש - בּוּל
שמו של החודש הוא – 'בּוּל', כמו שנאמר (מלכים-א ו, לח) "וּבַשָּׁנָה הָאַחַת עֶשְׂרֵה בְּיֶרַח בּוּל הוּא הַחֹדֶשׁ הַשְּׁמִינִי כָּלָה הַבַּיִת לְכָל דְּבָרָיו וּלְכָל מִשְׁפָּטָיו".

שלשה טעמים על שם מה נקרא 'בול':
א.    לפי שבחודש הזה, העשב בלה בשדה ובוללין לבהמה מהבית, כלומר מערבבים לה מרעה מן המספוא אשר בבית. 
ב.    יש אומרים שהוא מלשון 'יבול', שבחודש זה מתחילה החרישה והזריעה. 
ג.    יש אומרים מלשון מבול, שבחודש זה יורדים על הרוב גשמים הרבה. ולמה יורדים בו גשמים הרבה? במדרש אמרו, מפני שבחודש זה התחיל המבול, לכך נגזר עליו שיהא בו מטר וגשם למכביר.

השם שהתקבל - חשוון
אז למה קוראים לחודש 'חשוון'? שם זה התקבל ועלה עם הגולים מבבל, שכן אמרו חז"ל "שמות חודשים עלו מבבל". 

"מר" חשוון על שום מה?
חודש זה נקרא גם 'מר¬ חשוון'. חשוב לציין שבלשון רז"ל כמעט ולא נמצא 'חשון' אלא 'מר-חשון'. כך גם בהלכות כתובה וגט, נדרש לציין חודש 'מרחשון' ולא 'חשון'.

מקור השם הוא תרגומו של חודש שמיני. ככל הנראה בצירוף המילים האכדי "וַרְחֻ-שַׁמְנֻ", שפירושו, וַרְחֻ = יֶרַח, חודש; שַׁמְנֻ = שמיני. מכיוון שהאותיות ו' וּ-מ' הן עיצורים שפתיים, לעיתים קורה שהן מתחלפות זו בזו. וכך נוצרו שני חילופים ב"וורחשמן" שהפך ל"מרחשוון": האות ו במלה הראשונה הוחלפה בשלב כלשהו באות מ, וה-מ' במלה השנייה הוחלפה באות ו'.

יש שדורשים את הסיבה שחודש זה "התהדר" בתואר 'מר', משני טעמים: טעם אחד, מפני שחודש זה הוא היחיד בין חודשי השנה שלא חל בו שום יום טוב או ציון אחר של שמחה, ולהיפך היו בו כמה צרות רעות ומרות לישראל; בט"ו לחודש חשוון, בדה ירבעם בן נבט חג מליבו, והגדיל חרון אף ה' על ישראל.

בז' ובח' בו, שחטו הכשדים את בני צדקיהו מלך יהודה ליעניו, ואת עיני צדקיהו עיור מלך בבל ויאסרהו בנחשתים ויביאו בבלה. כמו כן, בחודש זה נפרע הקב"ה מדור המבול ושטף עולם ומלואו, ועשרה דורות עמל של גיבורים, על פני 1,656 שנים, ירדו לטמיון, וישאר אך נח.

לכן קוראים לחודש זה 'מר-חשוון', חודש שהיה רע ומר.
טעם שני ועיקרי על שם מה נקרא בשם 'מר-חשוון', על שם המים, כלומר הגשם שהעולם צמא לו ומצפה אליו בחודש זה, ו'מר' פירושו טיפת מים, כמו "הֵן גּוֹיִם כְּמַר מִדְּלִי" (ישעיה מ טו) 

סגולת החודש
אצל החסידים לא קוראים לזה חודש מר חשוון אלא "רם חשוון". הרב שלמה קרליבך זצ"ל הסביר בשם "הצדיקים והרביים" על החשיבות והצורך של חודש כזה ללא חגים.

עניינו הגדול של חודש זה הוא הפנמה של כל האורות שקלטנו בימים הנוראים ובחגי תשרי. הנשמה עדיין מלאה מהם, השפתיים עדיין מרחשות את התפילות "אנא ה' הושיעה נא, אנא ה' הצליחה נא"! על כן נקרא החודש מרחשוון מלשון שהשפתיים עדיין "מרחשות" את התפילות של החודש הקודם.

בספר 'ערוגות הבושם' מובא בשם הבית ישראל, שבתשרי יש השראת השכינה לכל בני ישראל, ואחרי כן מגיע חודש מרחשוון עבורו נשאר לנו כוח מחגי תשרי -רחושי מרחשן שפוותיה - וזה ענין קבלת עול מלכות שמיים אחרי תשרי, שהזמן מסוגל לזה. גם בספר קול מבשר מצוין הסבר לכך שנקרא החודש "מרחשוון", מלשון 'מרחשן שפוותיה'.

שאחרי התהילות והתשבחות של הימים הנוראים והחגים, נשאר בפנימיות מה שעוד לא יצא בפועל, וצריך להיות רחושי מרחשן שפוותיה. בני ישראל נבראו לשבח ולהודות לה' יתברך, וזהו 'ושבחך אלקינו מפינו לא ימוש לעולם ועד'.

סגולה מהבן איש חי בראש חודש. צפו

(צילום: Jose HERNANDEZ Camera 51/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך