'ושמחת בחגך' חלף: 6 עצות מגדולי הדור להשארת הרוממות
(צילום: By Sharomka/shutterstock)

יהדות

'ושמחת בחגך' חלף: 6 עצות מגדולי הדור להנחלת הרוממות

'ושמחת בחגך והיית אך שמח': הימים הנהדרים הללו - חלפו, ואיך עלינו לנהוג עכשיו? לשם כך הרב ארז קדוסי מכבד אותנו בשש עצות נפלאות לימים שאחרי החגים - דרכם נגיע לשמחה עילאית

   
'ושמחת בחגך' חלף: 6 עצות מגדולי הדור להשארת הרוממות
(צילום: By Sharomka/shutterstock)
אא

אחים יקרים ואהובים, עם ישראל עבר את חודשי אלול, תשרי - ימים של ושמחת בחגך המקנה התקרבות לבורא עולם מתוך התחזקות באמונה מתוך סידור תפילה הבוקעת מהנשמה! כעת עלינו לדעת למשוך את השמחה שהייתה לשאר ימי חיינו והנה, בפנינו חודש חשוון מלשון - חשבון נפש, והמטרה שלנו היא להיות בשמחה אומר הנביא ישעיהו (פרק מב פסוק יב): "כי בשמחה תצאו ובשלום..." 

עם ישראל זועק לישועה ולגאולה ומתוך כל הקושי וההסתרה להיות בשמחה, כדי לצאת מכל הדאגות לקראת הגאולה במהרה!

לקטתי בפניכם 6 עצות ומאמרים לשמח את הלבבות מתוך אמונה שלמה:

1. אל דאגה
הדאגה לא פותרת את הבעיה, אלא גורמת לעצבות ללא שום תועלת ומסלקת את השמחה.
במילה 'דאגה' יש אותיות א-ג-ד-ה (לפי סדר הא"ב).

אך חסרה האות ב' הרומזת לביטחון בבורא עולם, הכלל הוא כשיש ביטחון - אין דאגה! ועל כך אומרת הגמרא הקדושה: "אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים", אומר דוד המלך ע"ה (פרק י"ג פסוק ו'): "ואני בחסדך בטחתי, יגל לבי בישועתך..." אין מקום לדאגה,  וכך זוכים לשמחה!

2. שמחת חיים
כל רגע שבו השמחה הגדולה בחיי האדם ובשום הון שבעולם לא ניתן לרכוש רגע כזה של חיים! בן של מלך ובת ישראל מתפללים מתוך סידור ומודים לה' יתברך, בברכת 'מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך'.

בכל בוקר בורא עולם, מלך מלכי המלכים, מחזיר נשמות לתורה, למצוות ולמעשים טובים, עלינו תמיד לומר 'מודה אני', מתוך שמחה, בכוונת הלב, יחד עם נטילת ידיים וברכות השחר
כך זוכים לבוקר עם ברכה, רפואה וישועה למשך כל היום יש שפע של אהבה, ביטחון ושמחה!
אחיי ורעיי, אומר דוד המלך ע"העל נושא זה: "להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות..." (פרק צב פסוק ג).

3. סגולת הצדיק
מחבר הספר 'שומר אמונים' של רבי אהרן ראטה זצוק"ל, אומר כאשר אומרים פסוקי זמרה מתוך ספר התהילים "הללויה הללו אל בקודשו..." (פרק קנ - האחרון), ובשירה 'בכוונת הלב' זוכים לשמחה עילאית. וכל פרק שחפץ ליבכם - יש לקרוא בכוונה, מתוך התלהבות, מילה במילה וכך שורה השמחה על ידי שירות ותשבחות וזוכים לכל הישועות.

4. עצת הרמב״ם 
השמחה שישמח האדם בעשיית המצווה ובאהבת האל שציווה בהן, עבודה גדולה היא, וכל המונע עצמו משמחה זו ראוי להיפרע ממנו שנאמר: "תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב".

כותב רבי אלעזר אזכרי זיע"א: השכר של כל עשיית מצווה בשמחה גדולה לאין תכלית!
כגון - מצוות הכנסת אורחים בחיוך ובשמחה, מצוות נתינת הצדקה בשמחה גם היא וכו', כך בכל המצוות, ועשייתם מעניקה שמחה לאדם בכל אבריו הנותנת רפואה שלמה.

5. נגינה ושמחה
כששומעים כלי זמר שירי קדושה מקבלים שמחה מידית. אומר רבי נחמן מברסלב (שיחות הר"ן רע"ג):  שנגינה היא דבר גדול מאוד, ומעלה את לב האדם אל השם יתברך, וכל העצבות מסתלקת על ידי נגינה ושמחה, לכן יש להתרגל תמיד לשמוח, כי השמחה משתלמת ומשמחת את כל בני המשפחה וכך מסלקים את יצר הרע.

6. תפילה מתוך שמחה
אמר רבי חנינה כל המאריך בתפילה אין תפילתו חוזרת ריקם. כשהאדם מכוון בתפילתו מתוך מחשבה טהורה, תפילתו עולה מעלה נותנת שפע של טובה וברכה לאדם בכל העניינים, לכן זכרו ת-פ-י-ל-ה היא ראשי תיבות: תמיד  פי  יזמר  לכבוד ה'.

התפילה מקשרת את האדם לשמחה - ריבונו של עולם כל מה שנעשה בעולם הכל לטובה כי "לא אירא רע כי אתה עמדי"

יהי רצון שנתחזק באמונה שלמה ומתוך השמחה הקב"ה יבנה את בית מקדשנו במהרה. 
הצב"י ארז קדוסי.
'ושמחת בחגך' חלף: 6 עצות מגדולי הדור להנחלת הרוממות

תודה לזמר יוסף חיים ביטון על השיר המוצלח והמושקע "מי שמכיר אותי", האזינו: 

(צילום: By Sharomka/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך