דף יומי: הדף היומי לצפייה - ביצה ו’ - כ"ט אלול: הרב אקרב
ביצה ו’ - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת ביצה

דף יומי: הדף היומי לצפייה - ביצה ו’ - כ"ו אלול: הרב אקרב

דף יומי: הדף היומי לצפייה - ביצה ו' - כ"ו אלול: הרב פנחס יוסף אקרב

   
 דף יומי: הדף היומי לצפייה - ביצה ו’ - כ"ט אלול: הרב אקרב
ביצה ו’ - הרב פנחס יוסף אקרב
אא
ביצה ו’ - הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:

דף ו עמוד א
* מת המוטל לקבור - ביום טוב ראשון יתעסקו בו עממים, ביום טוב שני יתעסקו בו ישראל (ונחלקו האמוראים אם דין זה הוא דווקא כאשר כבר נשתהה וחושש שיסריח), ואפילו בשני ימים טובים של ראש השנה.
* מימות עזרא ואילך לא מצינו אלול מעובר - ולכן לדעת נהרדעי: ביצה שנולדה ביום ראשון של ראש השנה מותרת ביום שני של ראש השנה.
* אפרוח שנולד ביום טוב - נחלקו האמוראים אם מותר באכילה בו ביום.
* עגל שנולד ביום טוב (אפילו מן הטרפה) - מותר באכילה בו ביום.

דף ו עמוד ב
* לדעה הסוברת שיש מוקצה: מוכן לאדם - לא מוכן לכלבים, מוכן לכלבים - כן מוכן לאדם.
* אפרוח שנולד ועדיין לא נתפתחו עיניו - מחלוקת תנאים אם מותר באכילה.
* "אמר רב הונא אמר רב: ביצה עם יציאתה נגמרה" - בהמשך העמוד מובאות שלוש אפשרויות לביאור מימרה זו (שתי אפשרויות מתוכן נדחו), ובעמוד הבא מובאות שתי אפשרויות נוספות.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך