זקן הפוסקים: "אנחנו קרובים מאוד לביאת המשיח - תתחזקו"
(צילום:מאת אביי ורבא - נוצר על ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58979015)

חדשות

זקן הפוסקים: "אנחנו קרובים מאוד לביאת המשיח - תתחזקו"

זקן הפוסקים, הגר”מ שטרנבוך, בדבריו אמר לתלמידים: “עברנו שנה קשה, מכה אחר מכה הכה בנו הקב”ה וכמה מקומות, אנשים נתמלאו בפחד ואימה, ועכשיו הוא הזמן להתעורר לפעול לבטל הדינים מהשנה הבעל”ט. 

   
זקן הפוסקים: "אנחנו קרובים מאוד לביאת המשיח - תתחזקו"
(צילום:מאת אביי ורבא - נוצר על ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58979015)
אא

זקן הפוסקים הראב”ד הגר”מ שטרנבוך בהיכל ישיבתו בבית שמש, וניגש לפני העמוד לתפילות מעריב בשני הלילות, וכמו כן נשא דרשות התעוררות בשני הלילות לפני תפילת מעריב.  

השנה לאחר סדרת האסונות הקשים שעברו בשנה האחרונה, ובראשם אסון מירון, קרלין, מיאמי וכו’. לפני התקיעות, נשא זקן הפוסקים הגר”מ שטרנבוך דברים חוצבים במעמד הדרשה הקבועה בהיכל הישיבה, כשבדבריו עמד על האסונות הקשים שעברו בשנים האחרונות, וביקש מבני הישיבה להתחזק באמונה ולקבל קבלה מיוחדת לשיפור המעשים.

בדבריו אמר לתלמידים: “עברנו שנה קשה, מכה אחר מכה הכה בנו הקב”ה בכמה מקומות, אנשים נתמלאו בפחד ואימה, ועכשיו הוא הזמן להתעורר לפעול לבטל הדינים מהשנה הבעל”ט. 

 “הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, הוא הביא עלינו את המכות רק לטובתנו כדי עורר אותנו לתשובה, וכשם שהוא שלח את המכות הוא גם יעזור שהם לא יופיעו עלינו עוד אם נתעורר לתשובה. 

 “חובותינו להתחזק באמונה שאין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה, ובפרט עכשיו שכבר קרובים אנו מאוד לימות המשיח, והקב”ה מנסה אותנו בכמה מיני ניסיונות, חובותינו להתחזק מאוד באמונה בהשגחה פרטית, ואם נהיה חזקים באמונה בוודאי נקבל סיוע מהשמיים שנוכל לעמוד בניסיונות.  

בהמשך דבריו ביקש מבני הישיבה לקבל קבלה בעניין הנוגע לקידוש שם שמיים: “כל אחד יראה לקבל על עצמו קבלה טובה בעניין הנוגע לקידוש שם שמיים, כי אז גם אם אין לו זכויות להינצל בעבור עצמו, מ”מ הוא זוכה להינצל ולזכות לחיים - למען כבוד שמיים, ועל כן בני הישיבה יקבלו על עצמם להקדים לבוא לתפילה ולסדרי הישיבה, ובכך יקדשו שם שמיים כי עי”ז חבריהם ילמדו מהם ונמצא שם שמיים מתקדש על ידם.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך