שו"ת סליחות ממרן שר התורה: האם נשים צריכות לומר סליחות?
(צילום: דוד זר)

יהדות

שו"ת סליחות ממרן שר התורה: האם נשים צריכות לומר סליחות?

בשו"ת מיוחד שפורסם בגיליון דברי שי"ח מפורסמים תשובותיו של הגר"ח קנייבסקי באשר לאמירת סליחות בימים אלו

   
שו"ת סליחות ממרן שר התורה: האם נשים צריכות לומר סליחות?
(צילום: דוד זר)
אא

כמה הלכות בנוגע לסליחות מפי שר התורה:

  1. טוב הדבר שגם נשים יאמרו את הסליחות, אכן, יכולות להקל על עצמן לומר סליחות אף לפני חצות (כמובן בלי י"ג מדות), כיון שהן צריכות לישן מספיק כדי לטפל בילדים ובשאר צרכי הבית וכו'. אך התחנון שלאחר הסליחות יאמרו בלי נפילת אפים, שאין זו דרך כבוד שנשים יפלו.
  2. לגבי חינוך ילדים לומר סליחות, כתב רבינו "שהכל תלוי לפי גדלם והבנתם"
  3. יש פסוקים הנדפסים לומר לפני כל סליחה וסליחה, פסוקים מהתנ"ך אשר עליה מיוסדת הסליחה. ואמר רבינו שאף אותם שמדלגים איזה סליחות, וכמו שיש מנהג אצל בני ישיבות בעשרת ימי תשובה וערב ראש השנה, אבל אותם הפסוקים אין לדלג, כי הם עיקר הסליחה.

     
  4. אם מחמת שמשכים מוקדם לאמירת הסליחות לא יתפלל תפילת שחרית בזמנה, או שלא יתפלל כראוי, יותר טוב שלא להשכים, ויאמר סליחות בחצות.
  5. מי שאיחר לקום, ואם יאמר סליחות לפני התפילה יאחר זמן קריאת שמע עם ברכותיה של המג"א, עדיף שיקדים להתפלל ואחר כך יאמר הסליחות. ואם איחר עד זמן קריאת שמע של הגר"א, יש לו להקדים ולהגיד קריאת שמע אף בלי ברכותיה, ויאמר סליחות ואחר כך יתפלל.
  6. מי שלא אמר סליחות בבוקר, והגיע זמן מנחה והוא רוצה להשלים הסליחות (כיון שאפשר לאמרם כל היום), טוב שיאמר הסליחות קודם למנחה ואחר כך יתפלל, וכמו בשחרית שאומרים אותם לפני שחרית וכהכנה לשחרית.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך