במחיצתם של צדיקים: אלו הן העדויות שהתקבלו על הבן איש חי
(צילום: andreiuc88/shutterstock)

גדולי ישראל

במחיצתם של צדיקים: אלו הן העדויות שהתקבלו על הבן איש חי

לרגל 112 שנים להסתלקותו של הבן איש חי הקדוש, הרב ארז קדוסי, מזכה הרבים, מביא לפנינו עדויות אשר צדיקים, רבנים וקדושים היו נוהגים לומר על הבן איש חי - בחיי ולאחר הסתלקותו. קִראו

   
במחיצתם של צדיקים: אלו הן העדויות שהתקבלו על הבן איש חי
(צילום: andreiuc88/shutterstock)
אא

מס' עובדות על הקדושים העליונים:
1. הבבא סאלי: היה משבח את תמונתו של מרן ה״בן איש חי״ זיע״א, ועל הזקן שלו היה אומר שתי מילים:״זקן מושלם״, לאחר לימודו בספר הבן איש חי.

הבבא סאלי היה נוהג להבחין בתמונתו, שמופיעה בכריכת הספר, וכך היה מתבונן זמן רב בתמונה, ולאחר מכן היה מנשקהּ בהתרגשות רבה ואומר: ״צורתו הקדושה חקוקה תחת כסא הכבוד״, ולכן היה אומר כל מי שזכה לראות את חכם יוסף חיים זיע״א, אפילו פעם אחת, חייב לכבדו כבוד גדול, כי אי אפשר שלא לקבל הארה מיוחדת מפניו המאירות של רבנו חכם יוסף חיים זיע״א. 
ועוד העיד: ״דמות דיוקנו של חכם יוסף חיים זיע״א היא הדמות של אדם הראשון קודם החטא״. מדהים.

2. המקובל רבי סלמן מוצפי זצוק״ל
בהיותו ילד היה מגיע לדרשתו במשך שלוש שנים, מגיל שש ועד גיל תשע וחצי (רבי סלמן זצ״ל נולד בשנת תר״ס והבן איש חי נפטר בשנת תרס״ט), והעיד עליו שכל דרשה שלו הייתה מתובלת בפשט, רמז, דרש וסוד. בהלכות, במשלים, בסיפורים המעוררים את הלבבות.

לדרשות שלו היו מגיעים קרוב לשלושת אלפים איש, ובשבתות השנה: ״שבת שובה, שבת זכור, שבת הגדול וכלה, היו מגיעים לדרשה ששים אלף איש, נשים וטף וכל בתי הכנסת היו סגורים לכבוד דרשתו הנפלאה ובעת דרשתו דיבורו היה ״מצלצל כפעמונים״.

היה לובש טלית נאה בעת הדרשה, ולא היה נשמע קול ברקע של הפרעה. בעקבות החום הכבד היו אנשים עם כדי-מים מוזגים לנוכחים שתיה קרה וכולם ״מרותקים וחשים את הגאולה״. ללא שום תלונה רק מתענגים לראות את ׳זיו פניו המאירות׳ ולשמוע את קולו, שהשיב את ההמונים לאבינו שבשמים מתוך יראה ואהבת ה׳.

3. רבי יעקב חיים זצוק״ל (בנו של הבן איש חי)
כאשר נפטר רבנו יוסף חיים (בי"ג אלול לפני ראש השנה) עלה בנו על הבימה בית הכנסת, ודרש במקום אביו זצ״ל ״בשבת שובה״. כשהתחיל לדבר צעקו עליו ״לא כולם שומעים״, אמר להם ״אתם חושבים שאבי ומורי זצ״ל היה מדבר? ״שכינה הייתה בוקעת מתוך גרונו!״. כולם התחילו לבכות, וגם הוא בוכה יחד איתם.

4. חכם יהודה פתייה זצוק״ל
אמר על רבנו יוסף חיים זיע״א שנשמתו מתקופת התנאים, ובגלל שריחמו עלינו משמיים הורידו נשמה קדושה לעולם בזמננו, כדי ״שישקה חכם יוסף חיים את העולם כולו מתורתו הקדושה״ וזכותו תגן בעדנו.

5. רבי בן-ציון חזן זצ״ל
תלמידו האהוב של חכם יוסף חיים זיע״א רבי בן ציון חזן היה כ״בן בית בבית רבנו״, ושימש כחזן בבית הכנסת הגדול העיד ואמר: ״אם היו שומעים לחכם יוסף חיים זצוק״ל בזמן הזה, לא היה נחרב בית המקדש ולא היינו נגלים מארצנו״.

6. המקובל רבי יצחק כדורי זצ״ל
היה מגיע בכל שבת לדרשתו ואמר: ״כבר בהיותי ילד קטן, נהגתי לשבת על מדרגות הבימה של בית הכנסת הגדול עליה עמד חכם יוסף חיים, בעל ספר ה״בן איש חי״, ולשמוע את דרשותיו, כל הילדים היו נוגעים בשולי גלימתו ונושקים לה. 

רבי יצחק כדורי זצ״ל תיאר שמסביב לבן איש חי ישבו כ-80 מקובלים המקשיבים לדרשתו בהתרגשות רבה. בסיום דרשותיו כולם כאחד חשו שמשיח עומד לבוא. באחד מהדרשות קיבל ברכה, מחכם יוסף חיים זיע״א לאריכות ימים ושלעולם לא יזדקק למשקפיים, וכך הברכה התקיימה והוא זכה לאריכות ימים ולא נצרך למשקפי ראייה כל ימי חייו.

7. הגאון רבי ציון אבא שאול זצ״ל
ראש ישיבת ׳פורת יוסף׳ אמר שכל מי שלומד בספר ׳בן איש חי׳ (הלכות)
ובכל אחד מספריו זוכה ליראת שמיים.

8.  רבי עבדאללה סומך זצוק״ל
רבו של חכם יוסף חיים זיע״א היה מגיע לכל דרשה של תלמידו ולא רק שהיה מקדים את בואו, אלא היה עומד לכבודו מלוא קומתו, כשהיה נכנס תלמידו חכם יוסף חיים לדרוש בפני כל ההמונים.

9. המקובל רבי יהושוע שרבני זצ״ל
נכנס אל ביתו של חכם יוסף חיים בתאריך האזכרה (ז באלול), של אביו רבנו ואז רבי יהושוע שאל את חכם יוסף חיים זיע״א שאלה בהלכה, לאחר שהשיב חכם יוסף חיים הוסיף: "יש לי חידוש בשבילך לעילוי נשמתו של אביך זצ״ל, רבי אליהו, תגיד פסוק!" ואז עלה במוחו של רבי יהושוע פסוק אקראי וענה: ״פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון״. אמר לו חכם יוסף חיים כ-120 פירושים שונים על אותו הפסוק במשך ארבע שעות לעילוי נשמת אביו זצוק״ל.

10. רבי אברהם פלאג׳י זצוק״ל, רבה של העיר איזמיר שבתורכיה
״כולם מעידים שריח קדושה נודף מספריו הקדושים״, כך סיפר על הבן איש חי.

11. המקובל רבי שמעון אגסי זצוק״ל
עמד על הבימה בזמן ההספד על חכם יוסף חיים זיע״א (רבנו התגלה אליו בחלום וביקש שיספיד אותו), נגלה לו כי רבנו המנוח הוא שורש מיוסף הצדיק זיע״א. וחשבו שהפטירה צריכה להיות במקום אחד והקבורה במקום אחר, דוגמת יוסף הצדיק שהעלו את עצמותיו.

כך העבירו את חכם יוסף חיים מקבר יחזקאל לבגדד, כמו יוסף הצדיק שנפל לבור על ידי אחיו, כך רבנו נפל לבור בטעות על ידי אחותו, וכמו שיוסף הצדיק היה בבית הסוהר, כך העלילו עלילה על חכם יוסף חיים זיע״א והכניסו אותו לכלא (יצא זכאי ללא שום אשמה) ותוארו ויופיו כיוסף זכותו תגן בעדנו אמן.

12. הרשל״צ רבי מרדכי אליהו זצ״ל
מצאצאי חכם יוסף חיים זיע״א אשר המשיך דרכו בקודש אמר בדרשותו דעו לכם שכל גדולתו של ה״בן איש חי״ היא בזכות דבר אחד: ״ענווה״.

13. ״מלאכי השרת״
בספר ״הרוחות המספרות״ של חכם יהודה פתייה זצוק״ל, מספר שדיבר בעת ייחוד עם ״רוחה של נער בשם רוזה בת פרחה ע״ה״
ואמרה: ״קודם פטירת חכם רבי יוסף חיים בן ח״ר אליהו ז״ל בשלושים יום לפני ביאתו לעולם הבא, יצא כרוז ואמר: "הרב של בבל בקרוב יבוא..." ושמענו מרחוק את קול ההילולה והשמחה שעשו לו מלאכי השרת.

אחים יקרים ואהובים, איזה חיזוק נפלא באמונה שמלאכי השרת שרו לכבוד הצדיק רבי יוסף חיים זכותו תגן בעד כל עם ישראל. ונזכה לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.

בברכה והמצפה לבית המקדש,
הצב״י ארז קדוסי
במחיצתם של צדיקים: אלו הן העדויות שהתקבלו על הבן איש חי

תודה רבה לזמר ומשמח הלבבות, אבי בן ישראל הי׳ו, על השיר לכבוד רבנו יוסף חיים בן איש חי רב פעלים שמרמז על ספריו ושבחיו של חכם יוסף חיים זיע״א.

(צילום: andreiuc88/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך