112 שנים להסתלקותו: 11 סגולות אדירות מתורת הבן איש חי

גדולי ישראל

112 שנים להסתלקותו: 11 סגולות אדירות מתורת הבן איש חי

לפני כמאה ושתים עשרה שנים הסתלק מאתנו הצדיק, הבן איש חי, אשר חי בבגדד. לרגל 112 שנים לפטירתו של חכם יוסף חיים זצוק"ל, הבן איש חי, מביא לפנינו מזכה הרבים, הרב ארז קדוסי, 11 סגולות נפלאות מאת הצדיק. זכותו תגן עלינו.

   
112 שנים להסתלקותו: 11 סגולות אדירות מתורת הבן איש חי
אא

11 סגולות אדירות מתורת הבן איש חי:

1. סגולה לשבת 'לבת-ישראל'
כאשר תסדר האשה את שולחן השבת עם מפה וכיסוי לפת (חלות השבת) תניח שתי ידיה על השולחן ותאמר את הפסוק: "וידבר אלי זה השולחן אשר לפני ה", ועל ידי הדיבור תשרה הקדושה על השולחן. ראו איזו קדושה יש לעם ישראל בכוח הדיבור, האישה מקדשת את השולחן בפסוק אחד (בן איש חי וירא טו').

2. סגולה לילדים צדיקים
בכל יום, האישה תנטול את הידיים של ילדיה הקטנים, ואפילו לתינוקות -  זו סגולה טובה לגידול ילדים בטהרה ובקדושה (תולדות י).

3. סגולה למזל טוב
יש נוהגים לעשות את יום הלידה (יום הולדת העברי) 'ליום טוב' לעצמו, וסימן יפה הוא (וכך נהג הבן איש חי בביתו), יום ההולדת יהיה יום המזל של האדם חזק בו ומוצלח (פ' ראה אות יז בן יהוידע, ברכות כח). מכאן לנצל את יום הלידה ליום שמחה יום של מזל וברכה כך להודות לבורא עולם על כל שנה שזכינו כאן בעולם הזה לקיים תורה, מצוות ומעשים טובים.

4. סגולה לקבלת התפילות
דע כי יום הגשמים הוא עת רצון לקבלת התפילות. בעת ירידת הגשמים נכון לאדם להתפלל ולבקש צרכיו מאת בורא עולם כי הוא עת רצון (כתר מלכות).

5. סגולה למציאת הזיווג
יזדרז האדם להתפלל על מציאת הזיווג ביום שיורדים גשמים (בניהו תענית ז).

112 שנים להסתלקותו: 11 סגולות אדירות מתורת הבן איש חי6. סגולה לברכה והצלחה
קריאת "מזמור אלהים יחננו ויברכנו" בצורת המנורה מסוגלת להצלחה.
על כן טוב ונכון לאמרו 'בכוונת הלב' בפרט בכל יום מעשרת ימי התשובה (ביו ראש השנה ליום הכיפורים) בצורת המנורה (למען הקוראים צירפנו את צורת המנורה עם הכיתוב בחסות המכון 'מתוק מדבש').

מוסיף הבן איש חי שיש לבקש מהבורא יתברך שישלח לו ברכה והצלחה בכל מעשיו ועסקיו ומחשבותיו ודיבוריו (לשון חכמים ח"ב סימן ז' עיין שם).

7.  סגולה לאור גדול לנשמה
הרוצה למשוך עליו אור גדול בזמן פתיחת ספר תורה להראות לעיני הציבור - יש להסתכל מקרוב באותיות ספר התורה ממש ועל ידי זה נמשך עליו אור גדול (בן איש חי תולדות ט"ו).

8. סגולה במוצאי שבת לשבוע טוב
בשעת הבדלה טוב לראות את מצחו ביין בשעת הברכה על היין, ויכוון שהמילה 'מצח' גימטרייה שווה למילה 'הצלחה' (עוד יוסף חי).

9. סגולה נוספת לקבלת התפילות
אסור להתפלל בעיצבון, שבכל אין נפשו יכולה לקבל 'אור עליון' הנמשך עליו בעת התפילה, ורק בשעת הווידוי יתעצב מעת על עוונותיו (מקץ אות ה').

10. סגולה לשנה טובה
יזהר שלא יכעס בראש השנה ואף שחומרת איסור הכעס קשה בכל זמן, הכועס ביום ראש השנה אינו סימן טוב לאדם (בן איש חי ניצבים אות ו').

11.  סגולה לשלום בית
טוב שהבעל יעסוק בערב שבת בתיקון הנרות (יכין את נרות השבת לאשתו לצורך ההדלקה ) בנחת השמן והפתילות, מעיד חכם יוסף חיים על עצמו "נוהגין בביתנו לערוך (להכין) ולתקן הנרות בידינו (בן איש חי נח אות ו').
אחיי ורעיי, מומלץ להכין ליד נרות השבת לאישה לצורך ההדלקה גפרורים שלא יהיה עיכוב מצווה או חלילה מריבה, כי זהו זמן של  תשובה ותפילה ועת רצון לקראת שבת המלכה, 
שהכנות השבת נעשות יחדיו ואין מחלוקות חס ושלום, השכינה תנכח בתוך ביתכם.

יהי רצון שבורא עולמים יגאל את עם ישראל במהרה, ובזכות הצדיק חכם יוסף חיים זיע"א, וקיום תורותינו הקדושה, נכתב ונחתם לשנה טובה ומבורכת.
אמן. 
מזכה הרבים, ארז קדוסי.
112 שנים להסתלקותו: 11 סגולות אדירות מתורת הבן איש חי

סיפור חייו המופלא של הבן איש חי זצוק''ל וסגולתו המפורסמת! מאת הרב ארז קדוסי:

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך